Nyheter

Kotten ledde till anställning

Kotten smälter in bland träden i naturreservatet Fontin i Kungälv. Foto: Ulf Celander

Motionsanläggningen Kotten i Kungälv har uppmärksammats för sin arkitektur.
Den har en oval form och ett unikt fasadmaterial där träpaneler av Norrländsk fura bildar ett fjällmönster.
Det är Christofer Ödmark som under sin praktiktid på Tengbom tog fram idén som föll Kungälvs kommun i smaken. I samma veva anställde Tengbom den lovande studenten.


Christofer Ödmark har återupptagit sina arkitekturstudier och har ett år kvar till masterexamen på Chalmers i Göteborg.
Han är uppväxt i Halmstad och flyttade till Göteborg för att studera arkitektur 2010.

–  Jag kom in på arkitektprovet, jag sökte 2009 också men då räckte det inte hela vägen. Tidigare har jag arbetat lite som grafisk formgivare och gillar att jobba med struktur och logik. Men jag drogs mer och mer mot arkitektur som har fler variabler och ett annat djup.

Efter tre års studier valde Christofer Ödmark att göra praktik och känna lite på verkligheten innan det var dags för de återstående två åren som skulle ge masterexamen. 
–  Jag sökte tidigt på våren till ett par intressanta kontor i Göteborg och fick ett positivt svar från Tengbom sommaren 2013. Jag hade bifogat min portfolio och där hade jag också tagit med lite grafiska uppdrag och prov på möbelformgivning som är ett annat intresse. Att visa upp en bredd av uttrycksformer var uppskattat. 

Den unga studenten fick snabbt prova på stora och utvecklande utmaningar.
–  Jag blev mycket väl mottagen och fick en arbetsplats bredvid min mentor Hans Lindgren. Först fick jag sätta mig in i varje avdelning och när Hans Lindgren fick projektet Kotten på sitt bord och lät mig arbeta med tävlingsbidraget växte jag med uppgiften. Jag hade hela tiden honom att rådfråga och luta mig mot, så det kändes tryggt.

Efter vinsten i projekttävlingen 2014 fick Christofer Ödmark anställning på Tengbom och nu står den nya motionscentralen Kotten i Kungälv klar och smälter in fint i naturreservatet Fontin.
Byggnaden är oval och har en träfasad med fjällmönster.

–  Det var Hans Lindgren som tyckte att den såg ut som en kotte, därav namnet.  Den tidigare motionscentralen hade totalförstörts i en brand. Det var en traditionell, fyrkantig byggnad med sadeltak. När vi besökte platsen kände jag på en gång att jag ville tillföra något nytt som skulle väva in naturen lite bättre. 

Han var inne på något organiskt och ovalt redan från början. 
–  Vi ville ha en levande och uttrycksfull fasad. Det kan tyckas kontroversiellt att uppföra ett nytt trähus efter en brand, men genom materialet Organowood fick vi ett beständigt skydd mot både röta och eld, säger Christofer Ödmark.

Organowood impregneras med kiselämnen som mineraliserar träet som blir motståndskraftigt och får med tiden en silvergrå ton.
–  Det var extra viktigt att använda oss av miljövänliga material eftersom platsen är ett naturreservat. Skivorna är tillverkade av Norrländsk fura och överlappar varandra likt fjäll. När fasaden har grånat blir det en fin kontrast till den varma, gula insidan i björkplywood.

Det är mycket björk och tall på platsen, vilket har en direkt koppling till byggnaden.
Taket är av sedum och mjukt rundat.
– Vi hade ritat ett platt tak, men i samråd med kommunen och byggentreprenören Ängegärde Bygg utformade vi ett kupolformat tak istället där vi fick utrymme för ventilationen, säger Christofer Ödmark.

För att underlätta tillverkningen har takets krökta limträbalkar samma radie. De vilar på byggnadens ytterväggar och tack vare den ovala formen blir taket dubbelkrökt.

Insidan är mer rationell med räta vinklar och tåliga material.
– När man har varit ute på sin motionsrunda ska man kunna klampa in här utan att vara rädd för att smutsa ned. Därför valde vi ett tåligt terrazzogolv och plywood på väggarna.

Besökaren möts av en öppen och välkomnande yta med en receptionsdisk i cortenplåt som även fungerar som café. 
– Det är ganska högt i tak och stora fönster ger en fantastisk utsikt rakt igenom huset och mot sjön Svarte Mosse. En rund eldstad som är väl synlig utifrån blir en trevlig mötesplats, säger Christofer Ödmark.

Kommunen hade låtit allmänheten komma med önskemål över motionscentralens funktioner. En eldstad stod högt på listan. 
–  Sedan behövde köket vara extra rymligt för att personalen som arbetstränar där ska trivas. Från köket finns även ett stort fönster mot sjön.

Från caféet, som har 50 sittplatser, går en korridor via ett stort konferensrum till omklädningsrummen. 
–  Många på kontoret har varit engagerad i det här projektet. Storköksavdelningen har ritat köket och 3D-avdelningen har gjort illustrationerna. Dessutom har landskapsarkitekterna ritat utemiljön med en ny parkering, utegym och en tillgänglighetsanpassad brygga vid vattnet.

Efter arbetet med Kotten ritade Hans Lindgren och Christofer Ödmark ett tävlingsbidrag åt JM med 250 nya bostäder i Södra Centrum.
–  Vi vann faktiskt och det projektet engagerade ett 20-tal personer på kontoret under ett år. Lägenheterna är uppdelade i två segment; Nyx och Nova – mindre lägenheter med industriell karaktär respektive smarta lägenheter i ett mer sobert utförande. Jag har jobbat mycket med fasaden; ett raster av tegel som är belyst inifrån, säger Christofer Ödmark.

Han tycker att det känns bra att vara en del av stadsutvecklingen i Göteborg.
–  Det är en intressant stad där det händer mycket. Jag skulle gärna se att arkitekterna tar mer plats och ha en mer drivande roll i byggprojekt och samhällsengagerande frågor, som att öka antalet hyresrätter som byggs. 

Christofer Ödmark berättar att han just nu håller på med ett integrationsprojekt och som examensarbete planerar han att utforska hur olika miljöer påverkar känslor hos människor.
Varför man blir glad eller stressad i en viss omgivning. 
–  Jag har fått ett stipendium från Chalmers att fördjupa mig i detta genom en konferens i San Diego i september. 

Han tycker att det känns lite kluvet att vara tillbaka i skolan och arbeta med fiktiva projekt igen.
–  Men samtidigt får jag ta vara på den här chansen att utvecklas genom en gränslös frihet utan vare sig budget eller beställare. Mina kollegor på Tengbom framhöll också att jag inte skulle låta anställningen stå i vägen för min fullständiga examen, så det känns bra, avslutar han.