Nyheter

Kraftig ökning av konkurser

Antalet konkurser stiger kraftigt. Kredit- och upplysningsföretaget UC spår att ökningen fortsätter. Många mindre byggföretag riskerar att slås ut.

Under september månad har konkurserna ökat med hela 20 procent. För de tre första kvartalen sammanräknat blir ökningen fem procent.

– Den stora konkursökningen är oroväckande, men den är en avspegling av det rådande konjunkturläget, säger Roland Sigbladh, marknadschef på UC.

En försämrad konjunktur till följd av den internationella krisen och högre räntor ställer till det för företagen. Nu leder det i många fall till att efterfrågan minskar.

Bygg är en av de branscher som är utsatt. Under årets tre första kvartal ökade konkurserna med åtta procent jämfört med samma period förra året.

– Bygg ligger ofta tidigt i en konjunkturcykel och konkurserna ökar ofta snabbt när det blir sämre tider, Roland Sigbladh.

UC har analyserat vilka företag det är som slås ut först.

– Det är inte de stora drakarna utan mindre underentreprenörer med två-fem anställda som går omkull först.

Under flera bra år har företagen kunnat bygga upp bra vinster. Men andra inte lyckats med det — trots goda tider. Och det är bolagen med dåliga finanser som riskerar att slås ut först.

– Om den svaga konjunkturen består och förvärras är det stor risk för att ökningen av konkurser ökar. Hittills i år är ökningen totalt fem procent men det är stor risk för att det landar på tio procent när vi summerar året, säger Roland Sigbladh.