Kraftsamling inom energieffektivisering

Kraftsamling inom energieffektivisering
Företagen som sysslar med energieffektivisering har gått samman i den nya sammanslutningen EEF. Den sjösattes under det pågående Energitinget.

— Energieffektivisering är den nya basindustrin, säger Hans Nilsson, ordförande i den nya föreningen EEF, Energieffektiviseringsföretagen.
Föreningen bildades under onsdagen på Energitinget vid Stockholmsmässan.

Tanken är att EEF ska vara en gemensam plattform för företag som har de mest energieffektiva produkterna och som kan leverera de bästa tekniska lösningarna och tjänsterna inom energieffektivitet.

Medlemsföretagen arbetar med bland annat värmeisolering, teknisk isolering, ventilation, kyla, värme, el, belysning, VVS, solavskärmning samt styr- och reglerteknik. Målet är att föreningen under 2010 ska ha 500 medlemsföretag.

— Företagen som ingår i föreningen har energieffektivisering som gemensam nämnare och har redan samverkat under ett par års tid som en sektion inom föreningen Sveriges Energirådgivare. Samarbetet med Energirådgivarna kommer att fortsätta, säger Hans Nilsson.

Flera branschorganisationer är medlemmar i EEF; Belysningsbranschen, Elektriska installatörsorganisationen EIO, Isoleringsfirmornas förening, Kyl- och Värmepumpföretagen, Svensk Ventilation, Svenska Solskyddsförbundet, Swedisol samt VVS-Företagen.

Relaterade artiklar

Miljardprojekt under skidbacke
”Ansökan borde stoppats redan i första instans”
Grönt erkännande för Wästbygg
Assemblin köper Finlands ledande systemleverantör