Nyheter

Krävs på 200 000 efter praktikants fallolycka

PEAB krävs på 200 000 kronor i företagsbot sedan en praktikant på ett bygge i Växjö fallit tre och en halv meter genom ett hål i golvet och punkterat lungan. 

Arbetsplatsolyckan inträffade i augusti 2016, när en praktikant utförde arbete på en av PEAB Sverige AB:s byggarbetsplatser i Växjö. 
Praktikanten trillade tre och en halv meter ner genom ett upptaget hål i golvet.
Till följd av olyckan tillfogades praktikanten en mindre punktering av ena lungan och långvarig smärta i ryggen.

Av ett strafföreläggande från Nationella åklagaravdelningen, Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål, har skyddsansvarig hos PEAB av oaktsamhet åsidosatt vad som enligt arbetsmiljölagen har ålegat honom till förebyggande av olycksfall och av oaktsamhet orsakat målsägandens skada. Det läggs den skyddsansvarige till last att han inte sett till att skyddsåtgärder vidtogs till skydd mot fall, såsom att förbjuda tillträde till riskområdet, placera ett tillräckligt säkert fallskydd för hålet eller ge instruktion om personlig fallskyddsutrustning. 

Därför åläggs PEAB Sverige Ab att betala företagsbot med 200 000 kronor.

Nyhetsbyrån Siren