Nyheter

”Krisen leder till mer diversifierat byggande”

Finansoron kan leda till något gott. Björn Wellhagen på Sveriges Byggindustrier tror att byggandet blir mer diversifierat efter finanskrisen. <br></br>— Det är klart att det kommer att bli så, säger han.

Björn Wellhagen, ansvarig för bostadsfrågor på Sveriges Byggindustrier, menar att krisen ökar motivationen för förändring.
— Fler bostadsexploatörer kommer att sätta sig ner och fundera över vilka produkter de har salufört. Kanske leder det till att de gör andra typer av produkter, och därmed blir det ett mer diversifierat byggande, säger han.
Det borde bland annat leda till att det byggs fler hyresrätter.

En ökad diversifiering tycker Björn Wellhagen skulle vara en välkommen och behövlig utveckling. Tidigare har bostadsproduktionen varit relativt likriktad.

— De senaste åren har det byggts mycket bostadsrätter och de är oftast mer påkostade än hyresrätter. Det är sunt om det blir mer diversifierat, det borde gynna marknaden, säger han.

Björn Wellhagen anser att det i grunden råder goda förutsättningar för bostadsproduktion i Sverige.
— Det finns en underliggande stark efterfrågan på bostäder och demografiska fakta talar för att många ungdomar ska ut på bostadsmarknaden. När väl finansoron lägger sig råder goda förutsättningar för bostadsbyggande, säger han.