Nyheter

”Kultur sitter inte i väggarna”

Cissi Elwin, moderator, Amanda Swedsudde, Shanga Aziz, Julia Schaffer Flemk, Urban Månsson, Hans-Olov Blom, Kajsa Hessel.

Risken för trakasserier, olyckor och korruption ökar på en arbetsplats där en machokultur tillåts.
Det menar Byggcheferna, som drivit kampanjen stoppa machokulturen sedan 2015.

Byggcheferna har varit aktiva arrangörer sedan 2005, då de lanserade kampanjen ”Grabbig bransch söker damsällskap”. Den blev startskottet för arbetet med att ändra attityder och kulturer och ifrågasätta branschens machoinställning.

På årets Almedalsvecka valde Byggcheferna att fortsätta fokusera på kulturer i branschen. På seminariet, som arrangerades i samarbete med tidningen Chef, lyftes problem med dödsolyckor, korruption och trakasserier som är vanligt förekommande inom byggbranschen. Främsta orsaken till problemen är, enligt Byggcheferna, just machokulturen.

I stor utsträckning är kulturen ett resultat av ledarskapet, eller i detta fall bristande ledarskap. Den inbjudna panelen var alla överens om att chefen har en viktig roll när det gäller att stoppa osunda kulturer och beteenden.

Mer än var tredje mutbrott begås i bygg- och anläggningsbranschen. Det finns undersökningar som visar att personer som är en del av en machokultur ofta tar högre risker när de gör affärer.

– Vardagskorruptionen är det största problemet. Här måste chefen föregå med gott exempel och visa vad som är okej och inte okej, säger Urban Månsson, vd svensk Byggtjänst.

Trakasserier är ett annat problem och machokultur gör att många kvinnor, men också män, mår dåligt.

– Jag får samtal från föräldrar som inte vill att deras döttrar ska gå som lärlingar på de stora byggena bland 150 män, berättar Julia Schaffer Flemk, som driver eget plattsättningsföretag och som själv råkat ut för kränkande beteenden från manliga kollegor. 

Idag är det i stort sett bara privatpersoner som anlitar hennes företag, inte några byggföretag.

– Bland mina kunder är det 75 procent som säger att de är trötta på attityden hos många hantverkare. ”Roffe” har fått härja fritt för länge. 

Förra året dog 58 personer på jobbet. Nio av tio som omkommer på arbetet är män, machokulturen är en orsak, enligt Arbetsmiljöverket. När det gäller bristande säkerhet och olyckor på arbetsplatserna spelar machoattityder in, men det finns även andra faktorer. Hans Olov Blom, vd Ramudden, menar att stressen i samhället driver upp tempot, vilket ökar riskerna.

– Det är mycket fokus på lönsamhet idag, och då får inget ta lite extra tid. 

Panelen ser positivt på utvecklingen. 

–  Jag tycker det har blivit mycket bättre under de 18 år som jag jobbat i branschen, säger Julia Schaffer Flemk. Men vi behöver få in ännu fler kvinnliga förebilder.

Den yngre generationen ställer ofta högre krav på sina arbetsgivare.

– Det bästa gensvaret får jag när jag är ute och pratar med studenter, säger Amanda Swedsudde, Sweco systems.

Byggchefernas mål är att bidra till att bygga en ny sundare företagskultur. Machonormerna som sitter i väggarna måste rivas så att byggbranschen blir säker, trygg och attraktiv för fler.

– Men egentligen sitter kultur inte i väggarna. Kultur är det vi gör varje dag, avslutar Kajsa Hessel, ordförande Byggcheferna.