Nyheter

Lägenhetsbyggandet ökar

Preliminärt påbörjades byggandet av cirka 25 900 lägenheter under de tre första kvartalen 2014. Det innebär en ökning med 23 procent jämfört med samma period 2013 då 21 067 lägenheter började byggas, det visar siffror från Statistiska Centralbyrån.

Under de tre första kvartalen i år påbörjades nybyggnationen av 5 400 lägenheter i småhus vilket är 16 procent fler jämfört med samma period 2013. I flerbostadshus påbörjades totalt 20 500 vilket är en ökning med 25 procent eller 4 100 lägenheter jämfört med 2013. Utöver detta gav påbörjad ombyggnation av flerbostadshus ett tillskott på cirka 1 800 nya lägenheter under perioden jämfört med 2 369 lägenheter under 2013.