Almedalen

Landbroar – billigare och snabbare än konventionell järnväg

Per Helgesson, ansvarig samhällskontakter på SJ, Gunnar Hagman, vd på Skanska och Göran Cars, professor vid KTH. Foto: Henrik Ekberg

En standardisering av byggtekniken kan göra bygget av nya stambanor billigare och snabbare. Vid Tågföretagens seminarium i Svensk Näringslivs trädgård i Almedalen tyckte politiker och bransch till om ett par rapporter som visar hur miljarder kan sparas genom att till exempel bygga landbroar.

Rapporterna har utrett de samhällsekonomiska prognos- och kalkylmodellerna som Trafikverket använder för att beräkna trafikslagens påverkan på samhället. Dessa rapporter visar, enligt arrangören Tågföretagen, att nya byggmetoder kan ge både lägre totalkostnad och underhållskostnad, kortare byggtid, mindre kostnadsosäkerhet och bättre klimatprestanda. Den ena rapporten är framtagen av Kreera Samhällsbyggnad och den andra står Skanska bakom.

– När Trafikverket sa att det skulle ta runt 35 år att bygga nya stambanor så blickade vi ut mot Asien där de har byggt tusentals mil järnväg. Vi såg att ett snabbt sätt att bygga järnväg är att industrialisera det. Det finns stora vinster med detta och framför allt blir det kortare byggtid, säger Gunnar Hagman, vd på Skanska.

Betydligt snabbare

Idén grundar sig i att höghastighetsspåren, som klarar hastigheter på 320 kilometer i timman, byggs uppe i luften på pelare och betong-brobanor istället för på traditionella banvallar på marken. Skanskas bedömning är att det går att bygga hela stambanenätet efter svenska förhållandet på nio år.

– Då har vi ändå inte tagit i. I Kina hade det gått på tre år. Men den stora vinsten är att man kan standardisera arbetsmomenten och bygga delarna i fabrik. För oss betyder det mycket att man slipper bygga i marken, man slipper grundläggningen som är kostsam.

Per Helgesson är ansvarig för samhällskostnader på SJ.

– Vi måste öka transporterna på järnvägen, haken är att järnvägen är full. Tidigare har det varit olönsamt att bygga järnväg, men nu är det glädjande att se att det kanske inte är så olönsamt att bygga järnväg ändå. Vad vi står inför är att den nationella planen inte kommer att ge oss mer än den ger på tolv år. Det betyder att det kommer att dröja 20-25 år innan de stora projekten är färdiga. Nio år är en fantastiskt trevlig byggtid.

Intresse från politikerna

Vänsterpartiets ordförande i Trafikutskottet Jens Holm tycker det kändes hoppfullt att lyssna på Skanskas byggteknik.

– Det man kan lägga till är att Fehrman bälförbindelsen ska vara klar redan 2028 och det kommer att bli den riktigt stora spelförändraren. Då kan Sverige inte bli en flaskhals i det sammanhanget, kapaciteten måste byggas ut.

Terese Liindberg, S, i Trafikutskottet tycker också Skanskas idé är intressant, men lyfter även behovet av att satsa på den betydligt tyngre godstrafiken som inte ingår i de planer som gäller för brobanorna. Moderaternas Maria Stockhous, som också sitter i Trafikutskottet, tycker det vore önskvärt att bygga snabbare och billigare.

– Det är ett stort problem att allting tar för lång tid. Vi måste hitta ett annat sätt att planera infrastrukturen. Och att bygga på broar kan absolut vara ett sätt, kanske inte överallt, men på vissa ställen kan det effektivisera byggprocessen.

logo
Henrik Ekberg