Nyheter

Landskrona energisparar miljoner

Under det senaste året har Landskrona kommun finkammat sina lokaler för att komma åt energislöseriet. Effektivare ventilationsteknik ger miljonbesparingar.

— Det har varit ett enormt energibesparingsprojekt som genomförts på kort tid. Vi har jobbat stenhårt med det här, säger Christer Jönsson, driftingenjör vid Fastighetsavdelningen i Landskrona stad.

Med hjälp av konsultbolaget WSP har kommunen gått igenom sammanlagt 160 000 kvadratmeter lokalyta, bland annat skolor, förskolor och äldreboenden. Alla kommunala byggnader, exklusive bostäder, har gåtts igenom. Lokalerna har moderniserats och effektiviserats.

Enligt Christer Jönsson har åtgärderna främst varit att byta ventilationsaggregat samt styr- och reglersystem. Kommunen har satsat 63 miljoner kronor. Besparingen väntas bli omkring 1 400 megawattimmar (MWh) el och 7 500 MWh värme.

— Jag är väldigt glad att vi har satsar på det här, det har varit oerhört roligt. Vi kommer både att spara pengar och göra en miljöinsats, säger Christer Jönsson.
Utslaget på tjugo år kommer Landskrona att minska sina energikostnader med 74 miljoner kronor.

Oljan har bytts bort mot fjärrvärme, pellets och värmepumpar — vilket minskar kommunens koldioxidutsläpp med drygt 1300 ton koldioxid.

Dessutom har kommunen fått besked från länsstyrelsen om att de kommer få 11 miljoner kronor i bidrag för effektiviseringsåtgärderna.
— Vi blev naturligtvis väldigt glada när vi fick veta det. Det känns verkligen som en bonus, för vi hade inte räknat med att få pengarna, säger Christer Jönsson.