Nyheter

Lanserar ramverk för gröna obligationer

Serneke har tagit fram ett nytt ramverk som gör det möjligt att emittera gröna obligationer. Syftet är att finansiera byggprojekt med fokus på hållbarhet.

– För bolaget är detta ännu ett steg på vägen mot en ökad fokusering på hållbarhet och det är samtidigt ett kvitto på att vi är med och aktivt bidrar till utvecklingen inom området, säger Anders Düring, CFO på Serneke Group i ett pressmeddelande.

Likviden från framtida gröna obligationer kommer, enligt pressmeddelandet, att användas för att finansiera projekt som har utvärderats och valts av Serneke i enlighet med det gröna ramverket. Projekten innefattar både bostäder och kommersiella lokaler som är miljöcertifierade och uppnår 20 procent bättre energieffektivitet än vad som anges i Boverkets regler. Ramverket gäller både för egenutvecklade projekt såväl som byggnationer som utförs av externa beställare.

Ramverket har genomgått en oberoende extern utvärdering av CICERO Shades of green, och tilldelats det övergripande betyget Light green. En uppdatering av ramverket görs var tredje år. Sernekes målsättning är att vid nästa uppdatering uppnå en högre certifiering.

Det gröna ramverket har tagits fram i samarbete med Nordea och har utformats i linje med branschstandarden Green Bond Principles som förvaltas av International Capital Markets Association (ICMA).