Nyheter

Liselott Bergkvist

Liselott Bergkvist

Vad är det bästa med att jobba som byggchef?

– Det är alla människor jag träffar och arbetar med. Utan möten med människor fungerar jag inte. Variationen i arbetet är också något som jag uppskattar. Ingen dag är den andra lik och man jobbar hela tiden med nya projekt och med nya människor. Jag känner också en stolthet att få vara med och bygga något bestående, och det bästa är att man gör det tillsammans med laget.

Vilka är utmaningarna?

– Tyvärr hinner jag inte med att vara ute på projekten så mycket som jag skulle vilja. En utmaning blir då att få ut all information i linjen och att leda genom andra chefer, som blir mina instrument. Interninformationen är jätteviktig och att tänka till hur man bäst når ut.  Som chef behöver man ibland ta tråkiga beslut, vilket kan vara en utmaning.

Men utmaningar kan även vara utvecklande. När det är tufft tycker jag att vi är extra bra inom bygg på att knyta näven och klara av utmaningarna.

Vad gör dig till en bra ledare?

– Jag är en bra lagkapten som är duktig på att få ihop teamet. Jag är också en närvarande chef som avsätter tid för mina medarbetare, min dörr står alltid öppen. Dessutom är jag tydlig, positiv och prestigelös. Det är viktigast att min organisation syns – inte jag. Jag trycker också på at vi ska dra nytta av varandra inom organisationen och jobba brett istället för i stuprör.

Hur jobbar du med säkerhetsfrågor?

– Arbetsmiljö och säkerhet står alltid högst på agendan, vi jobbar med dessa frågor varje dag. Alla medarbetare ska ha en bra arbetsmiljö, både fysiskt och psykiskt. Vi jobbar proaktivt bland annat genom våra riskobservationer. Det handlar om att rapportera och åtgärda händelser som hade kunnat leda till ett tillbud eller en olycka. På detta sätt har vi fått ner antalet tillbud och olyckor. På Peab jobbar vi också med något vi kallar ”Ett schysst bygge” för att säkerställa schyssta och sunda förhållanden.

Vad jobbar du med just nu?

– Det blir mycket ekonomi- och prognosarbete den här perioden, och vi håller på att ta fram en ny affärsplan. Mycket fokus ligger också på marknads- och anbudsarbete för att fylla på orderböckerna inför 2021. Jag driver min region, som består av totalt 220 yrkesarbetare och tjänsteman, lite som ett företag i företaget. Det största projekt vi jobbar med just nu är Södra Älvsborgs sjukhus i Borås, ett miljardprojekt.

FAKTA:

Roll: Regionchef, Bygg Bostad Väst, Peab

Ålder: 56

Bor: I Åsa, Halland

Familj: Man och två barn.

Bakgrund i korthet: Har jobbat i byggbranschen sedan 80-talet och haft roller som arbetsledare, platschef, arbetschef och regionchef. Har varit på Peab sedan 2004.

Ledarskapsmotto: Laget före jaget.