Nyheter

Knapp ökning av konkurser under 2022

Konkurser inom bygg- och anläggningssektorn. Foto: Getty Images
Förra veckan försattes 20 bolag inom bygg- och anläggningssektorn i konkurs. Foto: Getty Images

Antalet konkurser i byggindustrin ökade något under 2022 jämfört med år 2021 – det visar statistik från Tillväxtanalys.
Och under december var branschen en av de värst drabbade.
– Det visar att inbromsningen i branschen började accelerera under slutet av 2022 och vi tror, tyvärr, att 2023 kommer bli ett mycket sämre byggår än fjolåret och därmed fler konkurser, säger Johan Deremar, nationalekonom och analysansvarig, Byggföretagen.

6 849 företag totalt gick i konkurs under 2022, vilket berörde 16 159 anställda. Inom byggindustrin (SNI 41-43: byggande av hus, anläggningsarbeten och specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet) gick 1 262 företag i konkurs under 2022, att jämföra med 1 236 företag under 2021. 3 933 anställda berördes 2022, vilket är en ökning med 20 procent jämfört med 2021.

– Konkurserna i byggindustrin följer samma mönster som konkurserna i ekonomin som helhet. 2022 ökade konkurserna i byggindustrin med 2 procent, i hela ekonomin med 6 procent. Konkurserna i byggindustrin nådde en topp under år 2019. Sedan dess har konkurserna legat på lägre nivåer, säger Hanna Skystedt, statistiker på Tillväxtanalys.

Ett starkt byggår – trots allt

– Sett sammantaget för hela 2022 så blev, trots en påbörjad inbromsning under hösten, det ett väldigt starkt byggår. Det gör att konkurserna på årsbasis höll sig på en relativt normal nivå. Dock kommer inbromsningen av byggkonjunkturen bli allt kraftigare under inledningen av 2023, säger Johan Deremar, nationalekonom och analysansvarig på Byggföretagen.

I december gick flest företag i konkurs inom branscherna finans, – fastighets- och företagstjänster samt byggindustri. 151 respektive 126 företag gick i konkurs, vilket är en ökning med 23 procent inom finans- fastighets- och företagstjänster och med 10 procent i byggindustrin.

– Konkurserna i december 2022 i byggindustrin har inte varit så här höga sedan 2009, säger Hanna Skystedt.

Största andelen är småföretag

Flest konkurser inom i byggindustrin är ”Byggande av bostadshus och andra byggnader”, ”byggnadssnickeriarbeten” och ”mark- och grundarbeten”. I de två förstnämnda branscherna ökade konkurserna med 22 respektive 10 procent, i den sistnämnda minskade dem med 6 procent.

Den största andelen företag som gick i konkurs hade 0 anställda och näst största andelen företag i konkurs hade 1 anställd. Företag med över 20 anställda står för lägst andel konkurser.
– Det är så det brukar se ut, att det till allra största del är de minsta byggföretagen som går i konkurs. Dock var det en lite högre andel än normalt. Det indikerar att det var den hushållsnära ”ROT-marknaden” som inbromsningen först startade i och som är en betydelsefull marknad för de små byggbolagen, säger Johan Deremar.

Det krävs för att vända utvecklingen

Vad tror ni om 2023 när det kommer till läget i branschen, finns det någon ljusning?
– Tyvärr så tror vi att både antalet konkurser och varsel kommer att öka i år. Den enda ljusglimt vi ser är att den ”privata” anläggningsmarknaden ser ut att kunna öka med hjälp av ökade satsningar på energiområdet. För att byggmarknaden som helhet ska vända upp behöver inflationen dämpas och att räntorna börjar vända ner samt att energipriserna stabiliseras runt en mer ”komfortabel nivå”. Vidare är det avgörande att arbetsmarknaden som helhet kan stå emot den kommande lågkonjunkturen om byggsektorn ska ha en möjlighet att vända utvecklingen längre fram, säger Johan Deremar.

Siffrorna från Tillväxtanalys visar att störst ökning av antal konkurser under 2022 var det i ”golv- och väggbeläggning” (56 %), dock från låga nivåer 2021, följt av ”byggande av bostadshus och andra byggnader”  (22 %). Konkurserna minskade mest i branschen ”värme- och sanitetsarbeten” (-38%).

Konkurserna ökade 2 procent mellan 2021 och 2022

Antal konkurser i byggindustrin (SNI 41-43) 2011-2021

2011: 1 062
2012: 1 202
2013: 1 277
2014: 1 259
2015: 1 043
2016:  1 069
2017: 1 240
2018: 1 338
2019: 1 351
2020: 1 271
2021: 1 236
2022: 1 262

Källa: Tillväxtanalys