Nyheter

Ljusning väntas nästa år

Byggmarknaden går fortsatt trögt. Men under nästa år finns hopp om en återhämtning, visar Sveriges Byggindustriers (BI:s) tredje konjunkturprognos för året.

Det sker en gradvis förbättring i världsekonomin tack vare den krispolitik som förs i flera länder. Därför väntas Sveriges ekonomi växa under nästa år.

– Enligt vår bedömning inleds nu en återhämtning för svensk ekonomi, men trots det går det fortsatt trögt för byggindustrin en tid framöver. Den ekonomiska tillväxten måste stärkas ytterligare innan vi kan förväntas oss en tydlig ökning av bygginvesteringarna, säger Johan Deremar, nationalekonom på BI, i ett pressmeddelande.

Under 2008 ökade bygginvesteringarna totalt med två procent. BI:s bedömning är att de minskar med åtta procent i år för att sedan åter öka något under 2010. Grunden till återhämtningen inom branschen är den gradvisa förbättringen av den allmänna ekonomiska tillväxten samt anläggningsinvesteringarnas goda utveckling den närmaste tiden.

Prognosen för bostadsbyggandet pekar dock på att årets resultat blir det lägsta på över tio år. Men efterfrågan väntas svänga under hösten. Prognosen för 2010 är att antalet påbörjade bostäder ökar något jämfört med i år. Även ombyggnadsinvesteringarna väntas öka, bland annat på grund av rot-avdraget.

Enligt BI:s bedömning kommer lokalinvesteringarna att minska i år för att sedan stiga svagt under 2010. De privata lokalinvesteringarna utvecklas negativt i år och nästa år, medan de offentliga lokalinvesteringarna fortsätter enligt planerat.

– I många branscher har finansieringsproblemen klingat av, men bland byggföretagen upplevs finansieringen fortfarande som ett problem, säger Johan Deremar.

Anläggningsinvesteringarna visar positiva siffror. De offentliga satsningarna på infrastruktur har stor betydelse, men även de privata satsningarna inom energisektorn hjälper till att hålla investeringsnivån uppe.

– Regeringens satsning på infrastrukturinvesteringar löper på som planerat och i höstbudgeten tillfördes ytterligare drygt en och en halv miljard kronor för nästa år. Detta balanserar utvecklingen på byggmarknaden och bidrar till att dämpa sysselsättningsnedgången inom branschen, säger Fredrik Isaksson, chefekonom på BI, i pressmeddelandet.