Nyheter

LO: Statlig prispress ger olyckor

LO visar i en rapport siffror att antalet olyckor ligger över det normala på tre stora byggen som staten upphandlat. Det gäller Citytunneln i Malmö och Citybanan i Stockholm. LO ansvaret i den kostnadsjakt och underentreprenörskedja som lagen om offentlig

Antalet arbetsolyckor på anläggningsarbete ligger normalt på nivån 11 till 18 per 1000 anställda under ett år. Det visar statistik från Arbetsmiljöverket. Vid de statligt upphandlade storbyggena som LO undersökt låg antalet olyckor högt men i Norra Länkens fall inom detta spann. Siffran var 17,9. Citytunneln i Malmö hade 20,5 olyckor per 1000 arbetstagare och år.

Citybanans facit blev enligt LO hela 31,4 men den uppgiften stämmer inte enligt Citybanans miljöchef Fredrik Moback. Han är även ansvarig för arbetsmiljön. Siffran ska vara 22 per 1000 anställda och år.

LO-rapporten ”När arbetskraftskostnaden pressar priset” fokuserar på den kedja av underentreprenörer, ofta polska bemanningsföretag, som ger en lönepress på byggmarknaden. När det gäller de statliga projekten är den till del sprungen ur Lagen om offentlig upphandling som helt fokuserar på pris. Rapporten konstaterar också att de utländska arbetare som drabbas ofta skickas hem och att det uppstår oklarheter om svenskt eller utländskt socialförsäkringssystem ska gälla.

Löneläget för de utstationerade arbetarna ligger på mellan 55 till 80 procent av de svenska lönerna. Hur är det då med arbetsmiljön för de utstationerade? Leder en hög förekomst av utländska arbetare till fler arbetsplatsolyckor?

Sammanhanget och statistiken antyder det, men det styrks inte uttryckligen i rapporten. Dock nämner man, utifrån det material man samlat in genom intervjuer med arbetare, att information sällan lämnas på polska, det språk de utstationerade oftast bäst förstår, och att ett okontrollerat övertidsuttag kan förekomma.

Uppgifterna tillbakavisas av Fredrik Moback på Citybanan.

— Det finns ingen koppling till nationalitet när det gäller olyckorna. En tredjedel av arbetskraften är utländsk, inte bara polacker. Det finns tyskar, slovaker och danskar med flera.

Citybanan är inte arbetsgivare utan Trafikverkets beställarorganisation. Den har inte arbetsgivaransvar på arbetsplatserna. Däremot agerar man, som beställare, och godkänner de stora underentreprenörernas arbetsmiljöplaner. Där ingår, uppger Fredrik Moback, att all arbetsmiljöinformation ska nå alla oavsett språk.

Citybanan har även en arbetsmiljötävling bland de stora entreprenörerna. Senast vann JV Söderströmstunneln.

Och sämst var?

— Alla andra kom tvåa.