Nyheter

”LOU gynnar oseriösa aktörer”

Anders Nordstrand, vd Sveriges Allmännytta.

Byggbranschen kämpar hårt med att stoppa kriminella och oseriösa aktörer. En av de största bovarna i dramat är LOU, Lagen om offentlig upphandling.

Det menar Hans Lind, professor i fastighetsekonomi, som tycker att lagen måste reformeras radikalt.

Gör pressade priser att byggföretagen inte kan hålla en god kvalitet? Betalar branschen för en sund konkurrens? Frågorna ställdes på seminariet Forum för sund konkurrens på onsdagen. För Hans Lind, professor på KTH, är svaret givet. Det sätt som offentliga upphandlingar genomförs på gynnar oseriösa aktörer.

– LOU har bidragit till att vi fått in mer oseriösa aktörer i branschen, säger han.

Hans Lind menar att LOU måste reformeras radikalt. Det måste vara möjligt för en offentlig upphandlare att utesluta företag och istället bjuda in de aktörer som sköter sig och på så sätt skapa långsiktiga samarbeten.

– Vi måste reformera upphandlingslagstiftningen. Poängen är att det måste vara fritt att själv få formulera sin upphandlingsstrategi. En upphandlare ska inte behöva konkurrensutsätta en aktör som man haft ett bra samarbete med tidigare. Det behövs en  öppen budgivning, och seriösa företag ska kunna ta mer betalt och veta att de kan få jobb ändå.

Hans Lind menar att LOU inte behövs på en marknad med andra granskningsorgan eftersom att internrevisioner, lagar mot mutor och visselblåsarfunktioner i kombination med en granskande press och politisk opposition är tillräckligt, enligt honom.

– Jag ser inga starka argument att den lagen behövs för att minska korruptionen. 

Anders Nordstrand, vd för Sveriges Allmännytta som är en av landets stora upphandlare med en byggtakt på totalt 8000 lägenheter per år, håller med om att LOU borde avskaffas.

– LOU är absolut ingen garant för schyssta byggen, vilket vissa verkar tro ibland. Vi önskar att vi inte skulle behöva omfattas av LOU, utan istället få konkurrera på samma marknad som privata fastighetsägare, göra långsiktiga affärer och ha större möjligheter att neka oseriösa företag och förkasta anbud, säger han på seminariet, som arrangerades av Byggföretagen.

Idag blir LOU en konkurrensnackdel, menar Anders Nordstrand, och hänvisar till utredningar som visat att offentliga upphandlare i snitt har tio procent högre kostnader i sina byggprojekt.

Anders Nordstrand, i likhet med Hans Lind, ser ett samband mellan LOU och brottslighet i branschen. Han menar att situationen är värre än vi tror med och att oegentligheter förekommer på en majoritet av alla byggen.

– När vi får in kriminella i våra byggprojekt så blir våra bostäder varken ekonomiskt eller socialt hållbara. Det här spiller också över i förvaltningsledet och skapar en oro bland boende i ett område.

Han gör till och med en kopplingar till de eskalerande gängskjutningarna.

– Vi ser en koppling mellan kriminaliteten i byggbranschen och de gängskjutningar som sker i våra bostadsområden. Olika typer av organiserad brottslighet hänger ihop och kriminella göder varandra, säger Anders Nordstrand. 

Branschorganisationen Byggherrarna representerar också beställarsidan. Tommy Lenberg, vd Byggherrarna, tycker att det som behövs i jakten på oseriösa aktörer är ökade kontroller och samarbete mellan myndigheter.

– Det saknas varken lagar, krav, policys eller nolltolerans. Det finns en massa regler som inte tillämpas. Det som saknas är uppföljning, kontroller och transparens. 

Anders Nordstrand tror också på en stärkt kontrollverksamhet och samarbete. Han berättar även att Sveriges Allmännytta nu ser över möjligheten att bredda Stockholmskonceptet Rättvist Byggande, som genomför oberoende kontroller, att gälla på riksnivå.