Nyheter

Luleå växer över och under mark

NCC har fått i uppdrag att tillsammans med Luleå kommun bygga ett nytt vatten- och avloppssystem i östra Luleå.
Projektet påbörjades i juni med framtagandet av budget och kalkyler och beräknas vara klart 2017.
Det totala avtalsvärde beräknas till cirka 260 MSEK.

För att Luleå ska fortsätta att utvecklas som ort och för att få en långsiktig tillväxt har kommunen satt upp ett mål: 10 000 nya Luleåbor. Som ett led i detta behöver kommunen bygga ut vatten- och avloppsledningarna då de befintliga är över hundra år gamla.

Östra länkens investeringar ska försörja staden med vatten och avlopp under de kommande hundra åren.
– Vi är glada över att få göra Luleå till en bättre och vackrare stad. Östra länken är ett av våra största anläggningsprojekt genom tiderna och skapar förutsättningar för att kommunens östra del ska kunna växa. För att Luleå ska kunna växa på ytan måste vi först låta staden växa under marken, säger Jesper Klefsjö, Avdelningschef Projektledning & Teknik på Luleås kommun, i ett pressmeddelande.

Projektet genomförs i en samarbetsform som kallas utökad samverkan, och delas upp i två faser och olika etapper.
– Östra länken är ett spännande och tekniskt avancerat projekt. Samarbetsformen med Luleå kommun skapar en kreativ och lösningsorienterad dialog, vilket tar fram det bästa från alla parters komptenser och resurser. Resultatet blir kostnadseffektiva och hållbara lösningar som gynnar medborgaren, säger Fredrik Edfast, affärschef på NCC.

Östra länken består av flera planerade etapper och inleddes med anläggningsarbeten i området runt norra och östra Skurholmsfjärden.
Etapp 4A är en cirka 3,5 km lång sträcka längs med Skurholmsfjärdens nordöstra sida upp till Lulsundet. Byggstarten av sista etappen på 4A är planerad till januari 2015 och beräknas vara klar 2017.