Nyheter

Lundgren frias från mutanklagelse

Olle Lundgren, som fälldes för grovt mutbrott i tingsrätten, frias av hovrätten. Domstolen anser att det inte rör sig om ett grovt brott. Och därmed har preskriptionstiden gått ut.

I april i år fälldes Olle Lundgren i Göteborgs tingsrätt för att ha tagit emot 24 ton tegel från företaget Wienerberger. Det enda han betalade för var frakten.

Enligt tingsrätten var syftet med gåvan att Wienerberger skulle få en förmånlig behandling vid framtida upphandlingar. Olle Lundgren var då, vid årsskiftet 2002/2003, teknisk chef för det kommunala bostadsbolaget Poseidon.

Tingsrätten dömde Olle Lundgren till sex månaders fängelse samt att han skulle betala tillbaka 51 000 kronor till staten.

Men Olle Lundgren överklagade domen till hovrätten, som i dag meddelade att den friar honom från anklagelsen om grovt mutbrott.

Hovrätten håller i och för sig med om att Olle Lundgren har fått teglet som gåva, och att Wienerbergers syfte med gåvan var att Lundgren skulle hjälpa företaget i framtida upphandlingar.

Men hovrätten anser att prisuppgiften för teglet, 51 000 kronor, inkluderar moms. Utifrån det resonemanget sänker hovrätten värdet av teglet till 40 800 kronor.

Åklagare Nils-Eric Schultz har gjort gällande att Olle Lundgrens brott ska bedömas som grovt på grund av mutans värde, att han allvarligt har missbrukat sin förtroendeställning samt att avsikten med mutan var att rubba den fria konkurrensen. Men hovrätten anser att teglets värde varken är litet eller mycket i sammanhanget, och håller inte med om åklagarens övriga argument.

Tingsrätten bedömde mutbrottet som grovt bland annat på grund av att domstolen såg Poseidons verksamhet som ett centralt skyddsområde för samhället. Men hovrätten tycker inte att det är en självklar bedömning när det gäller en verksamhet som drivs i ett kommunägt aktiebolag.

Därför bedömer hovrätten att Olle Lundgrens agerande inte utgör ett grovt brott. Och preskriptionstiden för mutbrott av normalgraden är fem år och har gått ut. Därmed frias Olle Lundgren.

Olle Lundgrens försvarsadvokat, Anders Munck, säger att han inte är överraskad över hovrättens friande dom.

— Nej, det finns inte förutsättningar att bedöma det här som grovt brott. Det är ett blygsamt belopp, han är ingen myndighetsperson och det är inte en enda skattekrona som har använts i det här sammanhanget. Dessutom var det åtta år sedan. Att döma till fängelse som tingsrätten gjorde var sanslöst, säger han.

Åklagare Nils-Eric Schultz är inte heller totalt överraskad över domen, även om han hade hoppats att hovrätten skulle gå på samma linje som tingsrätten.

— Det finns inte så mycket vägledning när det gäller om gärningen ska anses som grov eller inte, säger han.

Ännu har han inte beslutat om han ska överklaga hovrättens dom.

Har domen någon betydelse för de övriga utredningarna i muthärvan?

— Inte för de flesta. Det kan vara något ärende kanske som jag måste ta hänsyn till hovrättens bedömning. Men när det gäller flertalet ärenden så kommer de att rulla på, säger Nils-Eric Schultz.

Uppmärksammad härva

Målet mot Olle Lundgren var det första som gick till domstol av de många utredningar som rör den så kallade muthärvan i Göteborg. Muthärvan handlar egentligen om flera misstänkta brott som inte nödvändigtvis har kopplingar till varandra.

Vid tiden då åtalet väcktes var Olle Lundgren vd på Egnahemsbolaget. Men dagen innan tingsrättens dom föll meddelade styrelsen för Egnahemsbolaget att Olle Lundgren fick lämna sin tjänst. Han får två årslöner i avgångsvederlag.