Lyckad slussning för omstritt förslag

Lyckad slussning för omstritt förslag
Under torsdagen klubbades Slussens nya utformning igenom av Stockholms stadsbyggnadsnämnd. Trots en starkt kritisk opposition.

Efter sju sorger och åtta bedrövelser kom så avgörandets dag under torsdagen. I alla fall nästan. Under torsdagen var det nämligen dags för stadsbyggnadsnämnden i Stockholm att hissa eller dissa detaljplanen för nya Slussen. Det blev en hissning, om än en något tveksam sådan.

Alliansen, som har majoritet i nämnden, stod bakom det nuvarande förslaget, ritat av Foster + Partners och Berg Arkitektkontor. Oppositionen röstade dock emot. Tomas Rudin (S), vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden, är mycket kritisk.

— Den nuvarande detaljplanen är en hög av kompromisser som bara blir sämre ju mer man försöker att lappa. Vi förespråkar istället en återremittering av förslaget till stadsbyggnadskontoret med allvarlig kritik, säger han till Byggvärlden.

Efter gårdagens beslut ska Stadsbyggnadskontoret nu analysera hur olika antal körfält på huvudbron påverkar trafikflödet. Deras arbete ska redovisas i november, skriver Dagens Nyheter.

Tomas Rudin och hans parti hade hellre sett att stadsbyggnadskontoret, istället för att gå vidare med den godkända planen, utreder flera saker.

— Bland annat behövs beräkningar på hur mycket det kommer att kosta att renovera Slussen i sin nuvarande form. Att bygga helt nytt beräknas gå på åtta miljarder kronor. Frågan är om en renovering kommer att bli lika dyr, frågar han sig.

Men hur länge kan politiker käbbla om Slussens utformning, med tanke på att förfallet pågår medan vi pratar, och att det faktiskt faller ned betongbitar bland människor?

— Om platsen bara hade fått ett normalt underhåll så hade det inte varit några problem, men så är inte fallet, säger Tomas Rudin.

Inför gårdagens möte förhandlade Alliansen med Miljöpartiet för att få en bred uppgörelse om den nya detaljplanen.

— Bron och trafikapparaten behöver anpassas för mindre trafik än idag. Vi vill ha goda cykelförbindelser och god tillgänglighet, har Miljöpartiets gruppledare Emilia Hagberg sagt till Dagens Nyheter.

I protokollet från gårdagens möte står det också att den kommande brons bredd har kritiserats under processens gång, men att den fastslagna detaljplanen inte låser brons bredd. Beroende på hur trafiksituationen utvecklas ska omdisponeringar av körfält kunna genomföras med utökad tillgänglighet för cyklister och kollektivtrafik.

I dagsläget har den planerade bron åtta körfält. Ett körfält i vardera riktningen reserveras för kollektivtrafik.

Arkitekttävlingen för Nya Slussen avgjordes redan i maj 2009. Efter det har en segdragen byråkratisk process tagit vid. I flera omgångar har politiker och medborgare fått säga sitt. Antalet remissvar som inkommit i ärendet har varit rekordartat och de allra flesta har varit kritiska. Nyligen meddelade stadsbyggnadskontoret att ett bearbetat förslag av Foster + Partners och Berg: s vinnarbidrag ligger fast. Det är det förslag som stadsbyggnadsnämnden nu har bekräftat.

Men historien om nya Slussens utformning tar inte slut för det. Det slutgiltiga beslutet tas av kommunfullmäktige senare i år.

— Även om kommunfullmäktige säger ja så kan medborgare och organisationer överklaga detta om man tycker att det strider mot plan- och bygglagen, säger Catharina Ullström, borgarrådssekreterare för Socialdemokraterna till Byggvärlden.

Webb-tv: Här är nya Slussen-förslaget

Relaterade artiklar

Peab anlitas när akutsjukhuset byggs om
Nya upphandlingar – miljardbygge i topp
Tar Sturekvarteret från ritbord till realitet
Bygger Vänersborgs nya tingsrätt