Nyheter

Lyckades bygga bort problemen i Gårdsten

För att vända trenden i den problemtyngda Göteborgsförorten Gårdsten tog bostadsbolaget till okonventionella metoder. Företaget drev bland annat en egen livsmedelsbutik och startade en arbetsförmedling i egen regi.

Viktigast var dock att man lät de boende själva vara med och bestämma hur förändringen och ombyggnaden av miljonprogramsområdet skulle se ut.

Många av miljonprogramsområdena brottas med segregation, utanförskap och kriminalitet. Dessutom är de flesta av bostäderna i akut behov av omfattande renoveringar.

Göteborgsförorten Gårdsten lyfts fram som ett lyckat exempel på hur man i samband med ombyggnader kan vända en negativ social utveckling.

1997 bildades bolaget Gårdstensbostäder, med ett tydligt uppdrag att utveckla Gårdsten och att involvera de boende i arbetet. Då var uthyrningsgraden låg och upprustningsbehovet stort.

I början var det svårt att mobilisera hyresgästerna i arbetet. Men när bolaget lyckades få en bankomat till området vaknade intresset.

— Det var nog den stora grejen. Det tog tre år, men det stod högst upp på folks önskelista, berättar Stina Fransson, tidigare vd för Gårdstensbostäder.

Genom att bygga en visningslägenhet, renoverad enligt tänkt standard, fick bolaget kontakt med hyresgästerna. Informationsmöten hölls och varje hyresgäst besöktes av projektledaren. De boende bildade arbetsgrupper som ansvarade för utformningen av tvättstugor, parkeringar, lekplatser och annat.

Men bostadsbolaget tog till ännu mer okonventionella metoder. Gårdstensbostäder öppnade och drev en livsmedelsbutik tills man fick en matkedja att ta över. Dessutom öppnade bolaget en egen arbetsförmedling för att hjälpa folk att få jobb.

— Man måste göra saker som står ut. Det är så man ändrar folks attityder långsiktigt, säger Stina Fransson.

Vissa problem finns kvar i Gårdsten. Det är fortfarande hög arbetslöshet, en stor del av ungdomarna lämnar nian med ofullständiga betyg och våldsbrotten ökar.

Men på många plan har en positiv trend inletts i Gårdsten. Skadegörelsen har gått ner, medelinkomsten har stigit och valdeltagandet har ökat. Och hyresgästerna fortsätter att engagera sig i sitt boende.

Ombyggnaden av östra Gårdsten belönades 2006 med Stora samhällsbyggarpriset.

Gårdstensbostäder

Totalt har förnyelsearbetet i Gårdsten kostat runt 500 miljoner kronor under nio år. 325 av dessa var beräknade kostnader för att åtgärda det eftersatta underhållet i det ursprungliga lägenhetsbeståndet (Gårdstensbostäder har successivt köpt nya fastigheter i området).
Förnyelsearbetetstartade 1997 och pågår fortfarande.
1997 var 800 av lägenheterna outhyrda. I dag är Gårdstensbostäder fullbelagda.
De första husensom byggdes om, Solhusen, förseddes med en energilösning till stor del baserad på solenergi. Driftkostnaderna för byggnaderna har sänkts med 45 procent, från 5 000 MWh/år till 2 700 MWh/år.
Lägenheternai Solhusen fick även individuell mätning av förbrukning av el, vatten och värme. På det sättet kan hyresgästen påverka sin hyreskostnad och får incitament att sänka sin energiförbrukning.