Machokultur får kompetens att fly

Machokultur får kompetens att fly
Både kvinnor och män lämnar byggbranschen för att de tröttnat på den grabbiga stämningen, visar en färsk undersökning.
Både kvinnor och män lämnar byggbranschen för att de tröttnat på den grabbiga stämningen. Det visar en enkätundersökning bland 800 kvinnor som Byggcheferna genomfört.

Sex av tio som deltagit i undersökningen anser att det sker ett betydande kompetensbortfall på grund av upplevd grabbighet och machokultur inom byggbranschen.

– Vi visste att vi skulle få negativa svar. Men jag är lite chockerad över att det kanske är värre än vi trodde när det gäller synen på kvinnan och även andra minoriteter, säger Lars Bergqvist, ordförande på Byggcheferna.

En av fem av de som svarat och som fortfarande arbetar i byggbranschen har övervägt att lämna den på grund av den grabbiga stämningen och en tredjedel känner till andra som bytt sektor av samma skäl.

– Man kan gå in på enskilda frågor i undersökningen och tycka att det är hemskt. Men det sammantagna för mig är att vi har ett kompetensbortfall. Både kvinnor och män slutar, det är naturligtvis allvarligt. Vi har brist på kompetens och så skrämmer vi bort människor.

800 kvinnor har svarat på enkäten.

Marie Bergström

Stämmer bilden av byggbranschen som beskrivs i artikeln? Hur ser det ut på dina arbetsplats? Mejla gärna en kommentar till: [email protected]

 

 

 

Siffror från undersökningen:

  • Sex av tio anser att det sker ett betydande kompetensbortfall på grund av upplevd grabbighet och machokultur inom byggbranschen (64%)
  • En tredjedel känner till en eller flera som lämnat branschen på grund av upplevd grabbighet och machokultur (33%)
  • En majoritet av respondenterna anger att det inte är bara kvinnor som lämnar branschen på grund av detta.
  • En av fem av de kvinnor som fortfarande arbetar i byggbranschen har övervägt att lämna den på grund av detta (18%)