Rapport

”Har haft ett bra momentum”

Jimmy Bengtsson. koncernchef för Veidekke. Foto: Veidekke
Jimmy Bengtsson. koncernchef för Veidekke. Foto: Veidekke

Veidekke redovisar ett resultat före skatt på 25 miljoner norska kronor mot fjolårets -37 miljoner kronor. Både omsättning och orderingång var i nivå med förra året.
– Veidekke har haft ett bra momentum under hela första kvartalet, kommenterar koncernchef Jimmy Bengtsson.

Omsättningen under kvartalet uppgick till 9,5 miljarder norska kronor, vilket är i nivå med första kvartalet 2023. Infrastrukturverksamheterna ökade sin omsättning, medan omsättningen inom byggverksamheterna minskade något.

– På en fortsatt utmanande marknad, med en tydlig uppdelning mellan bygg och infrastruktur, har vi bibehållit aktiviteten och orderstocken, säger Jimmy Bengtsson och fortsätter:

– Det första kvartalet präglas som vanligt av lågsäsong i delar av koncernen. I år har vi förbättrat vår lönsamhet från förra året, men vi ser att det finns goda möjligheter att ytterligare stärka lönsamheten och fortsätter att arbeta för att realisera potentialen i alla delar av verksamheten.

Bättre resultat

Resultatet före skatt för första kvartalet uppgick till 25 miljoner norska kronor. Under samma kvartal föregående år var resultatet -37 miljoner, justerat för en förlikning av en äldre tvist inom Infrastruktur Norge om -110 miljoner norska kronor. Med undantag för Infrastruktur Sverige och Danmark, som hade ett resultat i nivå med första kvartalet 2023, ökade resultatet i verksamhetsområdena.

Vi fortsätter att se infrastrukturmarknaden som solid, och även om det är en krävande marknad för byggande i allmänhet och bostäder i synnerhet finns det också ljuspunkter. En stark orderingång under det första kvartalet ger oss en bra grund att stå på framöver, säger koncernchef Jimmy Bengtsson.

Något lägre orderingång

Orderingången under kvartalet uppgick till 10,2 miljarder norska kronor, där mer än 40 procent kom från privata kommersiella byggnader. Som jämförelse uppgick orderingången till 10,3 miljarder norska kronor under samma period förra året. Vid utgången av kvartalet uppgick orderreserven till 41,2 miljarder norska kronor, jämfört med 43,1 miljarder vid samma tidpunkt förra året och 40,4 miljarder vid årsskiftet. 62 procent av orderreserven kommer enligt bolaget till omsättning under de kommande tolv månaderna.