Nyheter

”Marginellt lättare rekrytera”

Stora pensionsavgångar väntar på NCC. Trots den dämpade konjunkturen upplever Mats Pettersson på NCC Construction att det bara är marginellt lättare att rekrytera.

Hallå där Mats Pettersson, personalchef för NCC Construction.

Känner ni av en vikande konjunktur?
— Delvis – det är en dämpning på bostadsmarknaden, men generellt inte. Det är full fart.

Letar ni ny personal i dagsläget?
— Vi söker folk. Vi har många som närmar sig pensionsåldern, så vi har en hel del ersättningsrekrytering som vi behöver göra i dag.

Vilka befattningar är det ni söker folk till?
— Främst är det platschefer, men vi behöver även en del folk på kalkyl.

Är det lättare att rekrytera nu än tidigare?
— Man kan säga att man får en känsla av att det är aningen lättare nu, men det är marginellt. Det är lättare att rekrytera om man har ett bra varumärke som NCC.

Tror du att er situation skiljer sig från andra företag i branschen?
— Om du är väldigt tung på bostadsmarknaden så är det lite jobbigare. Men om man som vi har ganska mycket på anläggningssidan så märks det mindre. Om man har en bra produktmix så står man sig nog bättre vid en avmattning i konjunkturen.

Hur tror du att ert behov ser ut om 4-5 år?
— Det är svårt att säga — det beror på konjunkturen. Vi har en hel del anställda som är födda på 1940-talet, så även om konjunkturen skulle svikta så behöver vi personal.