Nyheter

Mer konkreta förslag önskas

reformagenda
Lars Stjernkvist, Anna Kinberg Batra, Peter Wennblad. Foto: Samuel Karlsson

Byggföretagens nya reformagenda diskuterades vid en paneldiskussion som nyligen arrangerades av organisationen. Deltagarna efterlyste mer konkreta förslag för att sätta press på politiker och beslutsfattare.
– Jag är övertygad om att den goda viljan finns till förbättringar. Men det är inte alltid politikerna sitter med sakkunskapen att lägga förslagen, säger Anna Kinberg Batra.

Reformagendan, som sammanställts av Byggföretagen lagom till att valrörelsen börjar dra i gång på allvar, innehåller 39 policyförslag inom nio områden Förhoppningen är att den ska ge de olika politiska partierna möjlighet att ta ställning i aktuella frågeställningar där branschen vill se förbättringar.

– Vi vill att reformagendan blir ett underlag som diskuteras i valrörelsen. Här finns en rad policyförslag som politikerna kan ta ställning till för att klargöra hur de olika partierna vill förbättra samhällsbyggandet i framtiden, säger Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef på Byggföretagen.

”Det mesta är bra i reformagendan”

Under paneldiskussionen deltog flera välkända debattörer med insikt i den politiska processen. En av dem var Lars Stjernkvist, tidigare partisekreterare i Socialdemokraterna och kommunpolitiker i Norrköping.  

-Jag tycker att det mesta är bra i reformagendan om man tittar på sakförslagen. Det är bra att man vill satsa på stöd till konsumenten och att man pekar på infrastrukturens betydelse. Det är också bra att man börjar med det som man själv kan åtgärda för att bli av med oseriösa aktörer. Sedan är jag skeptisk till vissa förslag som riskerar att öka skuldsättningen, säger han.

Tror på stor plats i valdebatten

För att representera den andra sidan av den politiska skalan fanns Anna Kinberg Batra på plats. Även om hon inte har någon aktiv roll inom Moderaterna längre har hon en god insyn i de beslut och processer som lagt grund för byggföretagens förutsättningar idag. Hon välkomnar Byggföretagens initiativ med reformagendan.

-Jag tycker att man visar att samhällsbyggnad är ett samhällsintresse som borde angå alla. Jag är numer engagerad inom fastighetsbolag och energi och jag upplever att allt fler vill bygga klimatsmart. Det är väldigt bra punkter som tas upp i den här reformagendan. Jag tycker det är bra och samhällsrelevanta frågor som Byggföretagen lyfter fram. Jag hoppas den får stort genomslag i debatten. Jag tror att den gröna omställningen kommer få stor plats i valrörelsen. Byggsektorn är helt avgörande för om vi ska kunna leva klimatsmart i framtiden, säger hon.  

Cementa

Den tredje deltagaren under paneldebatten var Svenska Dagbladets ledarskribent Peter Wennblad. Han bor i Visby och har på nära håll bland annat sett hur regelverk och politiska beslut påverka Cementas brytning av kalksten på Gotland. Även han välkomnar mer konkreta förslag från branschen.

-Det är jättebra med en reformagenda men det finns en typ av lobbyverksamhet som saknas idag. Det gäller alla branschorganisationer och det är mer konkreta policys som exempelvis utredningsdirektivförslag. Det är på den nivån som exakt pekar på åtgärder som behöver genomföras som behövs för att något ska hända. Då finns det någonting för politiken att utgå ifrån, säger han.

logo
Samuel Karlsson