Nyheter

Mildrar slaget för de värst drabbade

Vårpropositionen är tänkt att mildra effekten av krisen för pensionärer och barnfamiljer, samtidigt som den ska stimulera efterfrågan på arbetskraft. Totalt satsar regeringen ytterligare 4,9 miljarder kronor på olika reformer under 2010.

Regeringens ekonomiska vårproposition för 2010, som presenterades under torsdagen, innehåller en del positiva tongångar. Återhämtningen i ekonomin ser ut att komma tidigare och bli starkare än vad regeringen bedömde i budgetpropositionen för 2010.

Tillväxten väntas bli 2,5 procent i år och 3,9 procent nästa år. Arbetslösheten bedöms börja minska och sysselsättningen börja öka redan under loppet av 2010.

Regeringen pekar ut pensionärer och barnfamiljer som de grupper som har drabbats särskilt hårt av den ekonomiska krisen. För att mildra situationen för dessa föreslår regeringen att inkomstskatten sänks ytterligare för pensionärer och att flerbarnstillägget höjs i barnbidraget.
För att underlätta för äldre arbetslösa att komma tillbaka till arbetsmarknaden föreslår regeringen en tillfälligt kortad kvalificeringstid för nystartsjobb för äldre. En tillfällig sommarsatsning för skolungdomar i form av sommarjobb och sommarskola, samt särskilda insatser för Västra Götalandsregionen, bland annat i form av fler utbildningsplatser, är andra förslag.

Dessutom vill regeringen tidigarelägga vissa planerade underhållsåtgärder och mindre investeringar inom infrastrukturområdet, till ett värde av 500 miljoner kronor för 2010.

För att skapa ett bättre företagsklimat och öka produktiviteten vill regeringen avskaffa revisionsplikten för små företag och införa enklare momsredovisning.