Nyheter

Miljarder på spel när nya tunnelbanan söker leverantörer

Visionsbild över Barkarby, plattform. Bild: White Arkitekter/SLL

Startskottet för utbyggnaden av tunnelbanan i Stockholm rycker allt närmare. Men ännu återstår en stor del av upphandlingarna av entreprenader på mellan 30 miljoner och 1 miljard. 
– Pengarna till finansieringen är säkrade nu ska vi genomföra alla projekten, säger Mårten Frumerie, förvaltningschef.

 Närmare 320 deltagare från 20 länder hade sökt sig till Stockholm för att vara med på Leverantörsdagen 2018 om kollektivsatsningarna i Stockholm. Dagen arrangerades gemensamt av landstingets förvaltning för utbyggd tunnelbana och trafikförvaltningen och det är inte så förvånande att intresset är stort från både nationella och internationella aktörer. 
Tunnelbanan ska byggas ut med totalt två mil spår och 11 stationer. Projektet omfattar cirka 40 entreprenader med kontraktsvärden på upp till en miljard kronor. Den totala produktionskostnaden beräknas till 16,7 miljarder och byggtiden uppskattas till sex till åtta år. 

Hela tunnelbaneprojektet inleds om bara några veckor med bygget av två arbetstunnlar till den blå linjen mellan Akalla och Barkarby. Nu har även Trafikverket fastställt järnvägsplanen för sträckan så det är bara att köra igång.

– Det känns stort att vara den första som bygger tunnelbana på många år. Vi ska skriva kontrakt i slutet av november och sedan drar det igång. Vi håller på med de allra sista förberedelserna innan startskottet går för arbetet, säger projektchef Anna Nylén

Komplex satsning

Den nya sträckningen kallas även för Järfällatunneln och den är ett bra exempel på hur komplex den totala satsningen är. Det handlar inte enbart om att bygga ut tunnelbanan utan inbegriper utvecklingen av hela Stockholmsregionen. En av stationerna längs med den nya sträckningen kommer bli Barkarbystaden. Där ska 18 000 nya bostäder att uppföras på ett gammalt flygfält. 

– Det är många delar som ska samverka för att projektet ska flyta på. Allt handlar om bra planering, säger Anna Nylén.

Barkarby blir ändstation på den nya sträckningen och där kommer en helt ny bytespunkt att växa fram för tunnelbana, pendeltåg, regionaltåg och buss. 

Nästa steg i förlängningen av den blå linjen är upphandlingen av själv huvudtunneln. Under november pågår kvalificeringen av de leverantörer som vill delta i upphandlingen. Det totala värdet på entreprenaden beräknas till en miljard och omfattar berg- och anläggningsarbeten.

– Vi räknar med att själva upphandlingsprocessen kommer pågå i ungefär ett år. Lagom till att arbetstunnlarna ska stå klara. Det krävs mycket samordning och kommunikation mellan alla arbeten för att de ska kunna flyta parallellt, säger Anna Nylén.

När huvudtunneln är klar fortsätter man med installationer, bygge av plattformar, biljetthall och rulltrappor med mera. 

Flera upphandlingar väntar 

 
De upphandlingar som ligger närmast på tur för kvalificering av leverantörer är tre arbetstunnlar till den gula linjen mellan Odenplan och Arenastaden och en arbetstunnel vid Londonviadukten till den blå linjen Södermalm. Det är väldigt många projekt som pågår samtidigt och det ställer speciella krav för upphandlingsprocessen.

– Vår största utmaning är att vi kommer konkurrera med oss själva. I den bästa av världar skulle det vara önskvärt med mer spridning av alla projekt. Men nu kommer alla arbetstunnlar, huvudtunnlar och byggen av stationer ske parallellt, säger Pia Lindberg Nedby, Upphandlingschef, förvaltning för utbyggd tunnelbana. 

Många utmaningar

Några av alla de utmaningar som utbyggnaden av den nya tunnelbanan står inför skulle kunna få håret att gråna på den mest luttrade projektledare. 

Ett exempel är bygget av den blå linjens sträckning till Södermalm. Den startar vid Kungsträdgården och fortsätter under vattnet innan den kommer fram till den nya stationen vid Sofia, som kommer ligga 100 meter under mark, och sedan fortsätter till Hammarbykanal. 

– Det här projektet omfattar så många spännande utmaningar. En av världens djupast liggande stationer, tunnlar i berget och under havet och en station under vatten. Vissa delar kommer passera genom känsliga krosszoner. Det kommer kräva mycket kompetenta och erfarna entreprenörer, säger projektchef Andreas Burghauser. 

Satsningar för miljarder

Utöver utbyggnaden av tunnelbanan kommer de ske flera större projekt ovan jord för att utveckla Stockholms lokaltrafik. Totalt handlar det om 87 miljarder fram till år 2028 på olika entreprenader. Det finns med andra ord all anledning för olika inhemska och utländska aktörer att följa med i upphandlingsprocesserna för en lång tid framöver.

– Mycket händer nu och det gäller att vi knyter till oss rätt personer för att genomföra projekten. En viktig framgångsfaktor är att man har en bra dialog med alla inblandade som kommuner och kommersiella aktörer. Jag känner stabil grund att stå på. Vi kommer bygga på många ställen samtidigt under många år, säger Mårten Frumerie. 

Text: Samuel Karlsson

Fakta landstingets utbyggnader:

* 800 000 personer åker med tunnelbanan varje dag.

* Befolkningen i Stockholm ökar med 35 000 personer om året.

* Totalt ska 87 miljarder satsas i infrastruktur i regionen fram till 2028.

* Planerade projekt är: Utbyggd tunnelbana till Barkarby, Arenastaden, Nacka och Söderort, tvärbana Kista och Helenelund, färjeterminal vid Slussen, modernisering Saltsjöbanan och Roslagsbanan, ny depå för pendeltåg i Älvsjö, bussterminal Barkarby, bytespunkt Gullmarsplan, tunnelbana Älvsjö- Fridhemsplan och Spårväg syd.

Den som vill få en överblick på tidschemat för kvalificering kan gå in på webbsidan: www.nyatunnelbanan.sll.se/upphandling