Nyheter

Miljardkontrakt till Skanska

Skanska har fått ytterligare ett miljardkontrakt som gäller ett sjukhusbygge i USA. Denna gång gäller det utbyggnaden av ett sjukhus i Delaware.

Kontraktet är värt cirka 1,5 miljarder kronor. Det är femte gången Christiana Care Health System anlitar Skanska för ett större bygguppdrag, meddelar koncernen.

Utbyggnaden av sjukhuset i Wilmington, Delaware, gäller cirka 38 000 kvadratmeter som ska stå klart 2013. Projektet gäller en niovåningsbyggnad med patientrum, en kontorsbyggnad och en entrébyggnad med ambulansinfart under markplanet. Akutintaget ska utökas med två nya våningar och de befintliga akut- och kirurgiavdelningarna ska renoveras och byggas ut.

Sjukhusets verksamhet ska fortgå under byggtiden.