Nyheter

Miljardorder till NCC

Miljardsatsningen på en ny huvudnivå i Kirunagruvan har gett en stororder för NCC Construction Sverige. LKAB:s order gäller bergarbeten för cirka 1,2 miljarder kronor.

Uppdraget gäller cirka 21 kilometer ortdrivning, skipschakt, tappfickor, krossfickor och pumpstationer. Dessutom ska NCC Construction utföra raiseborrning, en helmekaniserad borrteknik, av ett cirka 25 000 meter djupt schakt i Kirunagruvan.

NCC räknar med att cirka 100 personer sysselsätts i projektet.
— Det känns mycket tillfredsställande att fortsätta det långsiktiga samarbetet med LKAB, säger Thomas Stenvall, gruvansvarig på avdelningen Tung industri inom NCC, i ett pressmeddelande.

Gruvarbetena påbörjas direkt och beräknas vara klara under 2011. Raiseborrningen avslutas först 2013.