Nyheter

Miljardprojekt för NCC i centrala Göteborg

Fastigheten ligger mellan Östra Larmgatan och Fredsgatan nära Brunnsparken i Göteborg. Illustration: General Architecture

NCC ska i ett partneringssamarbete med Hufvudstaden bygga om och till Kvarteret Johanna i centrala Göteborg. Ordervärdet uppgår till 1,2 miljarder kronor.

Utvecklingen av Kvarteret Johanna, mellan Östra Larmgatan och Fredsgatan, är ett av fastighetsägaren Hufvudstadens största projekt de senaste dryga 20 åren.  

De befintliga byggnaderna ska byggas om och renoveras, ett nytt hus ska uppföras på den tomt som stått obebyggd efter en brand och hela det nya kvarteret ska byggas ihop med en tillbyggnad om tre våningar. När hela ombyggnationen står klar kommer kvarteret totalt att inrymma cirka 44 000 kvadratmeter, varav cirka 22 000 kvadratmeter helt nybyggda ytor. Lokalerna kommer att rymma handel, restauranger och kontor.   

– Det här projektet är stort, innehåller många komplexa delar och ska dessutom utföras på en liten yta mitt i centrala Göteborg. Det ställer höga krav på oss som entreprenörer och på en god planering. Under ett år har Hufvudstaden och vi tillsammans med Göteborgs stad proaktivt arbetat fram de bästa lösningarna för det här projektet och vi ser fram emot att nu förverkliga detta, säger Henrik Landelius, affärsområdeschef NCC Building Sweden.

Redan våren 2020 tecknade NCC och Hufvudstaden ett samverkansavtal för projektet. Sedan dess har parterna planerat, budgeterat och projekterat för ombyggnaden tillsammans.

Projektet startar nu med förberedande arbete och ombyggnation startar i början av 2022. Hela projektet ska vara klart under slutet av 2025. Uppdraget är en totalentreprenad i samverkan.