Nyheter

Miljarduppdrag till Skanska Polen

Skanska Polen har fått två uppdrag värda tillsammans nästan 1,1 miljarder kronor. En trafikled i norra Wroclaw och en sportanläggning i Zielona Gora i Polen påbörjas inom kort.

Vägsträckan gäller en trafikled med fem kilometer tvåfilig väg, tre viadukter, en järnvägstunnel och fyra gångtunnlar i norra Wroclav. Det är staden Wroclaw som kontrakterat Skanska Polen, ett uppdrag som är värt cirka 700 miljoner kronor. Arbetet beräknas pågå i 30 månader och inleds inom kort.

Rekreations- och sportanläggningen i Zielona Gora ska bli 8 200 kvadratmeter stor och ha en 11 240 kvadratmeter stor simanläggning. Simhallen kommer att få Polens längsta vattenrutschbana på 210 meter.

Arbetet påbörjas i sommar och beräknas vara slutfört inom 22 månader. Kontraktet med myndigheten för sport och rekreation i Zielona Gora är värt cirka 390 miljoner kronor.