Nyheter

Miljöbetong från Färdig Betong

Färdig Betong lanserar nu FBLC-betong med potential att reducera CO2 med upp till 50%. Reduktionens storlek är beroende av användningsområde och väder och vind vid gjutning.

FBLC-betongen tillverkas genom att delvis ersätta vanligt cement, som har ett högt CO2-avtryck med andra alternativa bindmedel med ringa eller inget CO2-avtryck. Beståndsdelarna i dessa bindemedel påminner mycket om det vanliga cementets och reaktionsprodukterna är i stort sett identiska med dem för vanlig betong. Dessa alternativa bindemedel innehåller inga farliga ämnen och har i övriga världen använts under väldigt lång tid.

Betong har i sig en hållbarhetsprofil, som står sig väl i konkurrensen med andra material med egenskaper som värmetröghet, som jämnar ut dygnstemperaturerna och skapar ett fint inomhusklimat i våra bostäder samtidigt som man spar mycket energi. Detta är av största vikt, eftersom 85% av miljöbelastning hittills har kommit från driftskedet av våra bostäder. Allt eftersom man nu börjar isolera våra hus betydligt bättre, börjar också produktionsskedet bli allt mer betydelsefullt och här kan FBLC-betong ge ett väsentligt bidrag. Färdig Betongs FBLC betonger erbjuds idag på företagets huvudorter samt på förfrågan.