Miljöbetong från Färdig Betong

Miljöbetong från Färdig Betong
Färdig Betong lanserar nu FBLC-betong med potential att reducera CO2 med upp till 50%.
Färdig Betong lanserar nu FBLC-betong med potential att reducera CO2 med upp till 50%. Reduktionens storlek är beroende av användningsområde och väder och vind vid gjutning.

FBLC-betongen tillverkas genom att delvis ersätta vanligt cement, som har ett högt CO2-avtryck med andra alternativa bindmedel med ringa eller inget CO2-avtryck. Beståndsdelarna i dessa bindemedel påminner mycket om det vanliga cementets och reaktionsprodukterna är i stort sett identiska med dem för vanlig betong. Dessa alternativa bindemedel innehåller inga farliga ämnen och har i övriga världen använts under väldigt lång tid.

Betong har i sig en hållbarhetsprofil, som står sig väl i konkurrensen med andra material med egenskaper som värmetröghet, som jämnar ut dygnstemperaturerna och skapar ett fint inomhusklimat i våra bostäder samtidigt som man spar mycket energi. Detta är av största vikt, eftersom 85% av miljöbelastning hittills har kommit från driftskedet av våra bostäder. Allt eftersom man nu börjar isolera våra hus betydligt bättre, börjar också produktionsskedet bli allt mer betydelsefullt och här kan FBLC-betong ge ett väsentligt bidrag. Färdig Betongs FBLC betonger erbjuds idag på företagets huvudorter samt på förfrågan.

 

Relaterade artiklar

Premiär för betong med växtaska
Miljardprojekt under skidbacke
Ny rapport om alternativ cementförsörjning i Sverige
Lanserar ECO-Betong i Finland