Nyheter

Miljonböter för arbetsmiljöbrott

Byggherren Latep, som står bakom bygget av Dragon Gate i Älvkarleby, måste betala vite för arbetsmiljöbrott på 1,1 miljoner kronor. Det har regeringsrätten beslutat.

Vid ett besök på byggarbetsplatsen intill motorvägen i Älvkarleby upptäckte arbetsmiljöinspektörerna en bygghiss som ansågs farlig att använda. Men trots det togs den inte ur bruk. Gävleföretaget Latep belades med vite om 1,1 miljoner kronor, men hävdade att de inte var byggherre för Dragon Gate utan ett driftsföretag med ansvar för restaurangen och hotellet. Byggherre och därmed skyldig att betala vite var i stället den kinesiska affärsmannen Li Jingchun.

Ärendet överklagades till länsstyrelsen, som ansåg att Latep är byggherre och därmed kan ställas till svars för arbetsmiljöbrottet. Till bevis för det fanns handlingar som visade att företaget stått bakom anställningar av kinesiska byggnadsarbetare. Ärendet överklagades vidare till kammarrätten, som beslutade att inte pröva ärendet, och därefter vidare till regeringsrätten.

Beslutet i regeringsrätten om att inte pröva ärendet innebär att Latep nu kan krävas på de 1,1 miljonerna i böter för arbetsmiljöbrott. Vilken påverkan det har på det fortsatta bygget av Dragon Gate, som vid flera tillfällen kritiserats för bristande arbetsmiljö, återstår att se.