Nyheter

Moderniserar Novum för en halv miljard

Nya Novum kommer att bli 50 000 kvadratmeter stor. Bild: Oljibe

Bygg- och entreprenadföretaget Oljibe har fått uppdraget att modernisera och bygga till Novum i Flemingsberg åt Hemsö. Projektbudgeten uppgår till 560 miljoner kronor.

I dag omfattar Novum cirka 40 000 kvadratmeter forskningspark och kontor. Enligt ett pressmeddelande från Oljibe är målet att förstärka Novum som en mötesplats för vård, näringsliv, forskning och utbildning i Flemingsberg. Det nya ”mittskeppet” på 10 000 kvadratmeter kommer att byggas i en stomme av trä, vilket blir Nya Novum, och kompletterar byggnaden med nya moderna kontors- och verksamhetsytor. 

Hela fastigheten kommer även att uppgraderas med moderna och hållbara system. Förutom ökad driftsäkerhet genomförs en rad energieffektiviserande åtgärder som minskar fastighetens energibehov och koldioxidutsläpp.

Projektet har en beräknad överlämning vintern 2024 och genomförs som utförandeentreprenad i samverkan.