Nyheter

Nanopartiklar förlänger <br></br> livet på betong

Genom att blanda in mineral i nanostorlek i betong kan hållbarheten för detta byggmaterial förlängas med en faktor 2,6. Det visar en forskningsrapport.

Professor Franz-Josef Ulm vid MIT i USA visar i en vetenskaplig artikel att det fenomen som kallas krypning, och som gör att betong med tiden ändrar form, kan bromsas om mineraliska nanopartiklar blandas i betongen. Med metoden kan byggnader som idag håller i några decennier snarare hålla i hundra eller hundratals år, skriver Ny Teknik.

Han visar att det sammanhållande elementet i cement är calcium-silikat-hydrater i form av nanometerstora granuler. Blandat med vatten strävar dessa partiklar att förena sig med varandra med en täthet på 64 procent för lägre täthet och 74 procent för högre.

Men tätheten kan ökas med hjälp av mineralet mikrosilica, en restprodukt som bildas exempelvis vid aluminiumtillverkning. Om mineralet blandas i rätt proportioner kan dess nanometerstora partiklar fylla i hålrummen mellan calcium-silikat-hydrat-partiklarna, som tidigare var fyllda med vatten.

Därigenom kan tätheten ökas till 87 procent, vilket minskar möjligheten för granulerna att röra sig och därmed orsaka krypning.

Med metoden stoppas inte krypningen helt, men den fördröjs med en faktor 2,6. Det betyder att mycket av den betong som i dag används för reparationer av gamla betongkonstruktioner inte behöver framställas, menar professor Ulm.

Betong är det material som framställs i störst mängd i världen, 20 miljarder ton. Ökningen ligger på 5 procent per år. Mellan 5 och 8 procent av de koldioxidutsläpp som människan alstrar kommer från betongtillverkning, enligt Franz-Josef Ulm.

Håkan Abrahamsson / Ny Teknik

Läs fler nyheter på www.nyteknik.se