Nyheter

NCC börjar med klimatsmarta byggen

NCC lanserar nu ”Grönt byggande” — energisnåla byggarbetsplatser med exempelvis miljöanpassade fordon och maskiner, miljömärkt el, klimatanpassade byggbodar.

Grantomtahallen på Värmdö och ett renoveringsprojekt av hyresrätter i Helsingborg är de första två exemplen på ”Grönt byggande”.

I fortsättningen ska alla NCC-projekt värda över 50 miljoner kronor byggas grönt — med energisnåla byggbodar, miljömärkt el, behovsstyrd belysning, mindre transporter, återvinning av spill, energisnålare fordon och maskiner.

– Vi inför nya rutiner på byggena, en palett av åtgärder som kan anpassas till de speciella förhållanden som råder på varje enskild arbetsplats, säger Ulf Thorné, kommunikationschef på NCC Construction Sverige.

I en del fall kommer också underleverantörer av till exempel byggmaterial att påverkas.

Ett grundläggande skäl till ”Grönt byggande” är att själva byggprocesserna svarar för en allt större del av NNC:s och byggbranschens koldioxidutsläpp och annan miljöpåverkan. För i takt med att det byggs allt fler lågenergihus minskar utsläppen från byggnaderna. Då ökar utsläppen från byggarbetsplatserna — relativt sett.

Grönt byggande gäller än så länge bara NCC i Sverige.