Nyheter

NCC får läsa hemliga Skanskahandlingar

Skanska hade begärt att deras anbudshandlingar i en partneringupphandling skulle hemligstämplas. Men NCC överklagade beslutet från Samhällsbyggnadsnämnden i Vänersborg. Och kammarrätten låter NCC ta del av informationen om konkurrenten — trots att handlin