Nyheter

NCC häver avtal om vattenledning

NCC och Ludvika kommun har inte kunnat enas om en fungerande lösning för att slutföra arbetet med en ny vattenledning i Grängesberg.
NCC häver därför nu avtalet.

Det var under 2012 som NCC fick i uppdrag av Ludvika kommun att utföra läggning av en 13 kilometer lång vattenledning i Grängesberg, som bland annat skulle försörja Spendrups bryggeri med vatten.
Under projektets gång har det visat sig svårt att få ledningen att fungera enligt de förutsättningar som ledningen skall hålla för.

NCC har under hösten tillsammans med kommunen lagt om en del av ledningen men har fortfarande problem som uppkommer kontinuerligt.  

NCC anser att kommunens val av material inte har varit passande för förutsättningarna såsom högt vattentryck och delvis dåliga markförhållanden.

Uppdraget som NCC har är en så kallad utförandeentreprenad, där projektering och materialval är föreskrivet av kommunen. Enligt NCC:s bedömning är det fel ledningstyp som är det huvudsakliga problemet men det finns också problem vad gäller projekteringen som är ofullständig för den aktuella typen av material som valts för ledningen. Ledningen utsätts för extremt tryck invändigt och borde varit av en annan typ.

I mitten av mars skickade NCC ett brev till kommunen där NCC varslar om att en hävning kan bli aktuell och nu har de tagit beslutet att häva avtalet. 

 – NCC har lämnat flera förslag på konstruktiva lösningar som, om de hade accepterats av kommunen, hade inneburit att Spendrups redan hade haft tillgång till det behövliga vattnet. Senast i förrgår avvisades NCC:s förslag om att använda det beprövade materialet PE och några konstruktiva motförslag har inte kommit från kommunens sida. Vi har nu inget annat val än att häva vårt avtal, vilket vi beklagar, säger Maria Zimdahl, vice divisionschef på NCC Infraservice, i ett pressmeddelande.

NCC:s förslag har avvisats av kommunen.

  – Kommunen har inte heller velat lägga ansvarsfrågorna åt sidan till dess entreprenaden är slutförd. Istället har de bland annat beställt omfattande merarbeten som sedan inte har betalats. Under dessa förhållanden kan vi inte fortsätta vårt uppdrag, säger Håkan Broman, chefsjurist på NCC.

Hävningen innebär att NCC avslutar det arbete som pågår från och med den 13 april 2017.