Nyheter

NCC och Skanska i finsk asfaltkartell

Den finska marknadsdomstolen har dömt sju asfaltbolag till böter för brott mot konkurrenslagen. Bland dem Skanska Asfaltti och NCC Roads.

Enligt marknadsdomstolen i Finland har sju asfaltbolag gemensamt kommit överens om prisnivåer för entreprenader och asfalt. Ett samarbete som ska ha pågått mellan åren 1994 och 2002. Även det finska asfaltsförbundet, Asfalttiliitto ry, döms för brott mot konkurrenslagen.

Skanska Asfaltti och två bolag inom NCC döms för inblandning i asfaltkartellen. NCC Roads döms till 13 miljoner kronor i böter, och det av NCC hälftenägda Valtatie till böter på 25 miljoner kronor.

— NCC ska nu utvärdera marknadsdomstolens beslut innan beslut fattas om eventuellt överklagande till den finska regeringsrätten, säger Ulf Wallin, chefsjurist på NCC.