Nyheter

NCC redovisar vinst

Årets fjärde kvartal innebar ett vinstlyft för NCC. Samtidigt minskade orderingången något.

För det fjärde kvartalet 2010 redovisar NCC en vinst före skatt på 801 miljoner kronor. Under samma period året innan låg vinsten på 664 miljoner kronor. Enligt Reuters hade analytiker i genomsnitt räknat med en vinst på 461 miljoner kronor, skriver TT.

Samtidigt minskade orderingången något. Under det fjärde kvartalet 2010 hamnade resultatet på 14 154 miljoner kronor, jämfört med 14 352 miljoner kronor under samma period 2009. Framförallt var orderingången för NCC Construction Norway betydligt lägre än föregående års mycket höga orderingång. Sett över hela året ökade dock företagets orderingång 2010 jämfört med 2009. Företaget ser också positivt på framtiden.

– För 2011 förväntar sig NCC en viss ökning av efterfrågan på den nordiska byggmarknaden. NCC:s finansiella ställning ger förutsättningar för tillväxt. Tillväxten ska ske på befintliga marknader och inte på bekostnad av lönsamheten, kommenterar NCC: s vd Olle Ehrlén i kvartalsrapporten.

I kvartalsrapporten föreslår styrelsen en aktieutdelning på 10 kronor per aktie, jämfört med sex kronor per aktie i fjol.

Efter att bokslutet publicerats gick företagets aktie upp med 5,6 procent på Stockholmsbörsen, skriver TT.