Nyheter

NCC vägrar svara

NCC ser anklagelserna från Dan Persson som smutskastning i en tidigare rättsprocess. <br></br> NCC:s Sverigechef Tomas Carlsson vägrar därför att svara på frågor om inköpsarbete och partnering.

31 mars skickade NCC ett pressmeddelande om att samarbetsformen partnering fått sitt definitiva genombrott i Sverige. Tomas Carlsson var kontaktperson för den som ville veta mer.

Men nu får Byggvärlden inte ställa några frågor till honom. Först är argumentet, enligt pressavdelningen, att man inte sett polisanmälan. När Byggvärlden skickat den kommer i stället en skriftlig kommentar från pressavdelningen:

”NCC har en pågående rättslig process med Dan Person där vi har polisanmält honom för grova ekonomiska oegentligheter mot företaget samt olaga hot mot en chefsperson. Vi ser Dan Perssons polisanmälan som ett smutskastande på oss i den pågående rättsprocessen. Vi anser att hans påstående om oegentligheter i vårt inköpsarbete är fullständigt grundlösa och helt tagna ur luften.”

Byggvärlden ser det fortfarande som angeläget att få svar på våra frågor:

  • Har NCC bedragit sina kunder?
  • Hur fördelaktiga är NCC:s inköpspriser för beställarna?
  • I vilken utsträckning förekommer bonusar och årsomsättningsrabatter i era avtal med leverantörerna?
  • Kommer återbetalningarna era kunder till del?
  • Stämmer det att Däldehög under Dan Perssons ledning hade lägre inköpspriser än NCC?
  • Kommer ni att ändra någonting i ert arbete med anledning av anklagelserna och polisanmälan?