Nyheter

NCC vann mål om miljöbrott

Sophia Salenius ska betala NCC nära en miljon kronor. Det blev följden av Stockholms tingsrätts dom i målet mellan Sophia Salenius och NCC.

— Vi kommer att överklaga till hovrätten och sedan kommer vi parallellt även att stämma NCC för miljöbrott, säger hon.

Sophia Salenius försök att ogiltigförklara rättegången mellan henne och NCC, med hänvisning till att hon inte var hyresgäst, misslyckades.

Domen säger bland annat att Sophia Salenius ska betala över 150 000 kronor i uteblivna hyror och 806 532 kronor i rättegångskostnader.

”Det av NCC yrkade beloppet är högt. Med hänsyn till Sophia Salenius anmärkningsvärt inkonsekventa och vidlyftiga processföring framstår det ändå som skäligt. NCC:s kostnadsyrkande ska därför bifallas i dess helhet”, står det i domen.

Sophia Salenius anser att hon blivit sjuk av miljöföroreningar vid Gåshaga Brygga där hon hyrde ett hus av NCC för några år sedan. Men när hon skulle stämma NCC för miljöbrott lämnade hennes advokat in en stämningsansökan enligt jordabalken istället för miljöbalken. Hennes försök att återkalla stämningen om hyrestvist gick inte hem.