Nej till finsk NCC-affär

Nej till finsk NCC-affär
I våras annonserade NCC att man vill förvärva asfaltsverksamheten i finländska Destia. Nu säger den finländska konkurrensmyndigheten nej. Konkurrensen i Helsingfors skulle påverkas negativt.

Det var i mars 2011 som NCC annonserade att man vill förvärva asfalt- och beläggningsverksamheterna i Destia, ett finländskt bolag med cirka 80 anställda och som till 100 procent ägs av den finländska staten. Förvärvet skulle göra NCC till Finlands näst största aktör inom asfalt och beläggning.

Nu har dock den finländska konkurrensmyndigheten motsatt sig affären och begärt att den finländska marknadsdomstolen ska förbjuda förvärvet. I sitt beslut konstaterar Konkurrensverket att affären skulle leda till att NCC Roads, tillsammans med företaget Lemminkäinen Infra, skulle bli alltför dominerande i huvudstadsregionen. Bland annat handlar det om att de är de enda företagen i regionen med en fast asfaltsstation. Alla andra konkurrerande företag skulle alltså bli beroende av NCC Roads och Lemminkäinen Infra, som säljer asfaltsmassa.

NCC beklagar beslutet.

— Det negativa beskedet var oväntat för oss. Vi ska nu sätta oss in i materialet tillsammans med övriga parter i affären innan vi vet vad nästa steg blir för oss, säger Göran Landgren, affärsområdeschef på NCC Roads i ett pressmeddelande.

Det är andra gången någonsin som Konkurrensverket förslår att en affär ska hävas. Nu ska Marknadsdomstolen ta ställning till affären. Inom tre månader ska besked lämnas om huruvida förvärvet godkänns eller inte.

Relaterade artiklar

Vinstvarning från NCC
”Utvecklas man inte, så avvecklas man”
”En risk för hela den svenska byggindustrin”
Käpplaverket byggs om för en miljard