Nyheter

Nordeuropa storförbrukare av kol

Nordeuropa använder mer kol som energiråvara än OECD-länderna. Kol stod för 25 procent av den totala energitillförseln i Nordeuropa år 2005, jämfört med 20 procent i OECD. Användningen av olja var mindre i Nordeuropa än i övriga världen. <br></b