Nyheter

Norrlands största kommunkontrakt till NCC

NCC Roads tar över underhållet av alltifrån vägar, vatten och avlopp till fritidsanläggningar i Härnösands kommun. Det är Norrlands största kommunkontrakt med ett ordervärde på 200 MSEK. Avtalet löper i fem år från 1 juni 2013, med möjlighet till två års förlängning.

– Vi har haft det här uppdraget tidigare och vet vad det handlar om. Eftersom planeringen av underhållsarbetet sker i tätt samarbete med kommunen, så kommer uppdraget dessutom att kunna utvecklas under resans gång. Ambitionen är att skapa ett mervärde för varje satsad skattekrona, genom att jobba smartare och mer kostnadseffektivt. Jag vågar säga att Härnösandsborna kommer märka skillnad, säger Stefan Bäcklund affärschef på NCC Roads Nord.

Härnösands underhållskontrakt är unikt på så sätt att kommunen lämnar allt tekniskt underhåll till en enda entreprenör. I normalfallet läggs endast gator, asfalt och vinterväghållning ut på entreprenad, men Härnösand har tänkt annorlunda och har bara goda erfarenheter av konceptet.

– Vi har jobbat med stora kontrakt ända sedan mitten av 90-talet och är övertygade om att det är kostnadseffektivt att låta entreprenören ta ett helhetsansvar. Dessutom är varje Härnösandsbo en kvalitetskontrollant, då dåligt underhåll ger dåligt rykte. Jag tror det motiverar NCC att vara effektiva och hålla en hög kvalitet, säger Göran Andersson samhällsförvaltningschef i Härnösand.

Kommunkontraktet med Härnösand kan närmast liknas vid NCC Partnering där uppdragsgivaren och NCC samarbetar öppet och förtroendefullt. I uppdraget ingår att inventera underhållsbehov, föreslå åtgärder, projektera och utföra olika arbeten. NCC ansvarar därmed för planeringen av underhållet både på kort och lång sikt, utifrån kommunens mål och budgetramar.

– Istället för att kommunen driver underhållsverksamheten med egen personal och kostsamma maskinresurser, kan vi ta ansvar för hela uppdraget till en lägre kostnad för samhället. Med tanke på vår övriga affärsverksamhet så står våra maskiner sällan stilla. Det bidrar till att vi får en  effektiv organisation. Något som i slutändan förstås också gynnar kunden, säger Stefan Bäcklund.

NCC Roads kontrakt börjar gälla 1 juni och löper på fem år, med möjlighet till förlängning med två år. NCC får 40 MSEK per år för uppdraget med ett totalt värde på 200 MSEK.