Nyheter

”Nu kan vi växla upp”

Lars Stendius, Affärsområdeschef Infrastructure Sverige, YIT. Foto: Dan Sjunnesson/Studio CA

De finska byggbolagen YIT och Lemminkäinen meddelar att de från och med 1 februari 2018 gått samman.
 – Nu kan vi växla upp och ta oss an större åtaganden, säger Lars Stendius, Affärsområdeschef Infrastructure Sverige.

Bolagen meddelade planerna på en fusion i juni 2017. Affären görs så att YIT tar in Lemminkäinen vars aktieägare får 3,6146 nya aktier i YIT för varje aktie. Detta ger en ägarfördelning om 60 procent för YIT-aktieägare och 40 procent för Lemminkäinen-ägare.

24 augusti, efter en förlängd granskning, godkände det finska konkurrensverket YIT:s fusion med Lemminkäinen. Företaget heter numera YIT. Sammanslagningen är ett strategiskt steg för båda företagen, med målet att ska skapa en plattform för att växa till en ledande stadsutvecklare på den nordeuropeiska byggmarknaden.

– En fusion mellan YIT och Lemminkäinen föll sig naturligt med tanke på hur företagen och deras respektive affärsområden kompletterar varandra. Sammanslagningen skapar ett finansiellt starkt bolag med stadsutveckling som drivkraft för tillväxt och lönsamhet. I Sverige fortsätter vi som tidigare att bedriva vår verksamhet inom infrastruktur- och beläggningsprojekt, säger Lars Stendius, Affärsområdeschef Infrastructure Sverige.

Inom den nya YIT-koncernen erbjudes och byggs bostäder, kommersiella fastigheter, infrastruktur- och beläggningsverksamhet, samt investeringsprojekt. I Sverige fortsätter bolaget att bedriva sin affärsverksamhet inom infrastruktur- och beläggningsprojekt, men nu i YIT:s namn.

Det sammanslagna bolaget är nu Finlands största i sitt slag. Under 2016 var det nya YIT:s sammanslagna omsättning 3,4 miljarder EUR och sysselsatte omkring 10 000 medarbetare. Medarbetarna finns i elva länder: Finland, Ryssland, Sverige, Norge, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Tjeckien, Slovakien och Polen.

I Sverige har Lemminkäinen funnits i över 30 år, är verksamma i hela landet, med tyngden i norra och mellersta Sverige. Totalt har YIT i Sverige runt 150 anställda.

– Med fusionen kopplar vi på nya resurser och får en bra plattform att utvecklas från. Vi har god lokal kännedom samtidigt som vi är ett globalt företag. Nu kan vi växla upp och ta oss an större åtaganden, säger Lars Stendius.

Från det att diskussionen om fusionen inleddes har företagen haft en tydlig väg framåt och en plan för hur sammanslagningen ska göras så smidigt som möjligt.

– Det dagliga arbetet och pågående kundprojekt fortsätter som vanligt enligt plan, med fortsatt fokus på kvalitet, tillförlitlighet och nya koncept. I det korta perspektivet tror jag inte att det blir några större skillnader för våra medarbetare här i Sverige. På längre sikt öppnar det spännande möjligheter som exempelvis att få en internationell karriär och kunna specialisera sig i större utsträckning än tidigare.

Han själv kommer att ha kvar samma roll och ansvarsområde som tidigare, men med den nya titel Affärsområdeschef Infrastructure Sverige.

Under de senaste åren har Lemminkäinen satsat i Sverige.
– Tillväxten har varit god de senaste åren. Det är en intressant marknad och nu ser vi möjligheterna att växla upp ytterligare.

Hur ska ni växla upp?
– I Sverige ska vi inom vår infrastrukturverksamhet jobba vidare med att expandera och utveckla affärsområdet. Vi är i en situation där vi kan scanna av marknaden och hitta projekt som passar vårt erbjudande så att vi kan göra kunderna nöjda. Just nu är det en stor marknad och vi kommer att ha möjligheten att ta oss an större projekt framöver. Genom sammanslagningen har vi fått ökad finansiell styrka, ökade personalresurser och dessutom har vi en egen maskinpark som gör det möjligt att driva projekt utan att vara beroende av andra.

Vad har ni i kalendern för 2018?
–Vi har många spännande projekt på gång, en  bra kundmix mellan offentliga – och industriella sektorn.

Vilka är utmaningarna?
– Att attrahera rätt kompetens.. Som ett större företag, kommer vi att vara mer attraktiva som arbetsgivare. Vi förväntar oss att det sammanslagna bolaget ska förbli en attraktiv arbetsgivare för nuvarande och framtida medarbetare. Dessutom kan vi utnyttja våra resurser över gränserna.