Nyheter

Nu ska miljonprogrammet <br></br> bli energismart

Det nystartade forskningsprojektet Milparena ska hitta nya lösningar för att göra miljonprogramshusen i Västsverige energieffektivare. Satsningen, som har en budget på 6,5 miljoner kronor, backas upp av sex kommunala bostadsbolag.

Många miljonprogramsområden är renoveringsfärdiga och en av de stora utmaningarna är att bygga om dem så att de drar mindre energi. Milparena-projektet ska utgå från ett antal pågående ombyggnadsprojekt hos de medverkande bostadsbolagen.

Tanken är att bostadsföretagen med hjälp av forskare vid Chalmers och SP ska ta fram de smartaste sätten att renovera husen så att de samtidigt blir energisnåla. Milparena-projektet ska utgå från ett antal pågående ombyggnadsprojekt hos de medverkande bostadsbolagen.

— Kunskapsbehovet är stort. Tanken är att Chalmers och SP ska stå för de praktiska försöken och genom ett antal pilotprojekt få fram kunskaper som kan komma till nytta i fler sammanhang, säger miljönämndens ordförande Per Olov Blom.

Förutom Chalmers och SP Chalmers Energicentrum och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut deltar Västra Götalandsregionen, Göteborg Energi samt de kommunala bostadsföretagen Alingsåshem, Bostadsbolaget, Bostads AB Poseidon, Egnahemsbolaget, Familjebostäder och Gårdstensbostäder.

Projektets kommer bland annat att handla om isolering, ventilation, värmeåtervinning, förbättrad fastighetsövervakning samt energiklassning av byggnader. Tanken är att alla berörda aktörer i Västsverige sedan ska kunna ta del av slutsatserna.

— Det gäller i högsta grad byggförtagen. Vi hoppas att Milparena inte bara ska kunna hjälpa till med att sänka energiförbrukningen och därmed driftskostnaderna i miljonprogramshusen, utan att kunskapen även ska resultera i nya produkter och lösningar som kan bli eftertraktade exportvaror, säger Per Olov Blom.