Nyheter

Nu står de första kloka husen klara

De första radhusen byggda enligt Skanskas och Ikeas koncept ”Bo Klok” är klara för inflyttning. Platsen är ett radhusområde i Linköping.

De nya radhusen är enklare, billigare och energisnålare än de flesta andra radhus, enligt bolaget.

Husen har monterats på plats av prefabricerade byggelement från småländska Åseda, delar som tillverkats av förnybara material.

Energiförbrukningen ligger mellan 35 och 40 procent under Boverkets regler. Boendekostnaden är 7 700 kronor i månaden, inklusive ränta och amortering.

Hittills har Boklokhus bara byggts som flerfamiljshus. Sedan 1996 har Ikea och Skanska uppfört 4000 lägenheter — tvåor, treor och fyror — bostadsrätter såväl som hyresrätter, i Sverige. De har byggts i Danmark, Norge, Finland, Storbritannien och har nu alltså vidareutvecklats till mindre radhus.

Varje radhus säljs, eller hyrs ut, med egen tomt och anslutningar till el, vatten, avlopp och tele. Till en kostnad som ”ska vara det lägsta på marknaden för radhus med motsvarande funktion”, enligt Skanska.