Nyheter

Nu startar personaljakten

I sommar sker byggstarten för Nya Karolinska sjukhuset. Det innebär att Skanska behöver rekrytera personal.

Bara byggkontraktet är värt 14,5 miljarder kronor och bygget väntas pågå i sju år.

Som mest kommer cirka 2 000 personer sysselsättas — både tjänstemän och yrkesarbetare. Det är när produktionen når sin topp om två år.

Skanska kommer att nyrekrytera omkring 500 personer — med start så snart landstingsfullmäktige klubbat den överenskommelse som finns.

— Vi söker erfarna och duktiga tjänstemän och yrkesarbetare inom flertalet områden. Det är unikt att få vara med och skapa ett nytt universitetssjukhus från grunden och bygga ett projekt i den här skalan och vi tror att det kommer att vara en spännande och attraktiv arbetsplats, säger Pär Olsson, projektdirektör i Skanska Sverige och ansvarig för bygget av Nya Karolinska Solna.

Yrkesarbetare kommer man inte att söka förrän om ett år. Nu är det tjänstemän med en rad olika specialiteter som söks, exempelvis inom miljö och arbetsmiljö, inom byggproduktion och projektledning samt inom inköp och installation.

Samtidigt meddelar Skanska att bolaget kommer att behöva öka inköpen från underentreprenörer med motsvarande ytterligare ca 2 000 tjänster.