Nyheter

Ny generaldirektör på Banverket

Minoo Akhtarzand blir ny generaldirektör för Banverket. Hon välkomnar regeringens senaste utspel om stora satsningar på järnvägsprojekt.

Regeringen har utsett Minoo Akhtarzand, länsarbetsdirektör i Uppsala, till ny generaldirektör och chef för Banverket. Tillsättningen sker dagen efter ett regeringsutspel om att stora satsningar ska göras på vägar och järnvägsprojekt, som till exempel Ådalsbanan i norr. Infrastrukturminister Åsa Torstensson anger även att regeringen ska skapa en effektivare myndighetsstruktur inom transportområdet.

— Vi har stora utmaningar framför oss i utvecklandet av järnvägsnätet under de kommande åren. Då känns det väldigt bra att transportfrågorna är på regeringens agenda, säger Minoo Akhtarzand.
Hon ser klara likheter mellan sitt kommande uppdrag och sitt tidigare arbete inom energibranschen, bland annat i olika chefspositioner på Vattenfall.
— Jag arbetade i 25 år med elnätsinfrastrukturen inom energibranschen. Där jobbade jag mycket med drift, underhåll och investeringar. Det är samma problematik som inom Banverket, bara annan teknik.

Minoo Akhtarzand tillträder som generaldirektör redan om några veckor, den 1 februari.
— Jag känner mig väldigt hedrad över förtroendet och ser fram emot att börja mitt arbete.