Nyheter

Ny lag skapar oro

Christian Hegardt, stadsarkitekt och Cecilia Heldtander Färnlöf, enhetschef Bygg på Region Gotland. Foto: Susanne Bengtsson.

Den här veckan trädde den nya lagen om Attefallhuset i kraft.

På Region Gotland oroar man sig för den snabba lagändringen.

– Förändringen har gått så fort att vi inte hunnit förbereda oss, säger Cecilia Heldtander Färnlöf, enhetschef Bygg på samhällsbyggnadsförvaltningen.

På Gotland kan det vara lukrativt att hyra ut stugor. Särskilt en sådan här vecka som Almedalsveckan är bostadsbristen stor. Enligt Cecilia Heldtander Färnlöf på kommunens samhällsbyggnadsförvaltning har många gotlänningar visat intresse för det så kallade Attefallshuset, ett komplementshus om 25 kvadratmeter, som inte kräver bygglov.

– Vår kundtjänst har uppvaktats rejält, men många blir besvikna när de hör att de måste göra en anmälan trots att huset är bygglovsfritt. Vi är oroliga för att den här lagändringen kan slå tillbaka på den enskilde.

Risken finns att många redan hunnit beställa en stuga, men missat att göra en anmälan. Då kan det  bli fråga om olovligt byggande, och en annan typ av ärenden än bygglov att hantera för kommunen. På Gotland finns dessutom många undantag där man inte alls får bygga ett Attefallshus. Inskränkningarna gäller exempelvis riksintressen, strandskydd och kulturhistoriska miljöer.

– Lagändringen har gått väldigt snabbt. Man säger att en anmälan ska hanteras skyndsamt, men förändringen träder den i kraft i den minst bemannade perioden då många har semester. Vi har inte riktigt hunnit förbereda oss och läsa in oss på den nya lagen, säger Cecilia Heldtander Färnlöf.

Kommunen fick information från Boverket förra veckan.

– Vi fick information om de nya reglerna en vecka innan lagen trädde i kraft. Jag tror inte att man hade kunnat göra annorlunda. Alla drabbas när en förändring går så här fort. Det är inte lätt att ändra i en bygglagstiftning, men man har nog inte tänkt på konsekvenserna, säger Christian Hegardt, stadsarkitekt.

Från samhällsbyggnadsförvaltningen är man också orolig att informationen om de nya reglerna inte nått ut till allmänheten.   

– Enligt regeringen ska ändringarna förenkla för den som vill bygga. Dock är inte ansökningsprocessen särskilt mycket enklare än förut. I en anmälan måste vi få in underlag så som ritningar, situationsplan och teknisk beskrivning. Ett problem är att många tror att samma regler gäller för Attefallshuset som för friggeboden.

Förhoppningen är nu att folk tar kontakt med kommunen – och sina grannar – innan de sätter upp en ny stuga på tomten.

– Den nya lagen har gjort det lättare att få ett ”ja”, men också enklare att köra över grannar, säger Cecilia Heldtander Färnlöf.