Nyheter

Ny programchef för Nobel Center

Anna Sjöström Douagi. Foto: Markus Marcetic.

Anna Sjöström Douagi, idag är vd för Sveriges unga akademi, har fått uppdraget att utveckla den framtida publika programverksamheten i Nobel Center.

Hon tillträder sitt nya uppdrag under hösten.

I sin nya roll kommer Anna Sjöström Douagi att bidra till utvecklingen av en bred publik verksamhet i Nobel Center som riktar sig till skolbarn, beslutsfattare, forskare och en bred allmänhet från hela världen. Det handlar bland annat om att arbeta med den populärvetenskapliga mötesverksamheten kopplad till Nobelpriset som redan idag äger rum runt om i världen. Det här är verksamhet som utgår från Nobelprisets unika kombination av ämnesområden och möjligheten att inspirera människor att söka kunskap, att ifrågasätta, att vilja förstå och förbättra världen.

Anna Sjöström Douagi är idag vd för Sveriges unga akademi, som hon grundade på uppdrag av Kungl. Vetenskapsakademien 2011. Hon har stor erfarenhet av internationella forskningssamarbeten och har disputerat i immunbiologi vid Karolinska Institutet.

Det ska bli väldigt spännande att vara med och utveckla verksamheten i det framtida Nobel Center, en plats som sätter så tydlig fokus på vetenskap, utbildning, kultur och fred. I tider av splittring och ifrågasättande av vetenskapen är det mer angeläget än någonsin, inte minst för att visa våra barn värdet av dessa frågor. Nobel Center blir en mötesplats och ett hus för idéer där forskare, allmänhet, skolbarn, näringsliv och beslutsfattare kan mötas i skön förening och verkligen angripa de stora frågorna för framtiden, säger Anna Sjöström Douagi, i ett pressmeddelande.

Anna Sjöström Douagi tillträder sin tjänst under hösten 2016.